Катедра "Човешки ресурси и социална защита"

Дискусия с президента на Европейския икономически и социален комитет Анри Малос

сряда, 19 ноември 2014 12:44

Анри Малос е наш стар и много добър приятел. На 7 април 2004 г. той написа в Златната книга на УНСС думи, които и днес звучат актуално, каза ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев при откриването на дискусията на тема „Европа и младите“ в голямата конферентна зала с Анри Малос, президент на Европейския икономически и социален съвет.

Неговото посещение у нас е по повод 10-годишнината от създаването на Икономическия и социален съвет на България (ИСС).

Идеята за създаването му се роди в кабинета на проф. д-р Лалко Дулевски, който трети мандат е негов председател, а нашият университет няколко години беше дом на ИСС, докато държавата намери място, където да функционира, разказа ректорът.

Малос е 30-ият президент на Европейския икономически и социален комитет, на който е член от 1995 г. Знае шест езика, разбира български и винаги е работил за благото на нашата страна, каза проф. Дулевски.

ИСС е гражданският парламент на България, който има огромна заслуга за социалния мир, защото дейността му обхваща основните стълбове, на които се крепи гражданското общество. И в този сегмент УНСС има авторитетно представителство в лицето на проф. Дулевски и на други наши преподаватели, отбеляза проф. Статев.
 
Когато дойдох тук през 2004 г., бях много оптимистично настроен. Но днес съм притеснен за много неща. Виждам и липса на вяра у хората. Разтревожен съм за политическата среда в ЕС - все повече граждани се ориентират към националистически партии, повишава се нивото на популизма, заяви Малос. Президентът на Европейския и социален съвет посъветва студентите да гласуват на предстоящите избори за Европейски парламент и припомни думите на Жан Моне, че не трябва да мислим дали нещо е възможно или невъзможно, а дали е необходимо.

На въпрос на студент, свързан с предприемачеството в България, Малос отговори, че една от най-важните предпоставки за неговото развитие е добрата бизнес среда. България има всички необходими природни ресурси и потенциал за развитието на всички отрасли и във всички региони, където могат да се използват нови технологии. Това ще открие нови работни места, каза той.

 Трябва да се разработи по-ефективна образователна система във всички страни-членки на ЕС и да се работи за бързо намаляване на младежка безработица, смята Малос. Той изрази надежда, че изборите за Европейски парламент през 2014 г. ще променят нещата и Европа отново ще стане притегателно място за работа, за привличане на инвестиции и пр.

 

Галерия снимки от Дискусия с президента на Европейския икономически и социален комитет Анри Малос ...