Катедра "Човешки ресурси и социална защита"

Троен юбилей на катедра „Човешки ресурси и социална защита“

сряда, 19 ноември 2014 10:44

С научна конференция „Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства" катедра „Човешки ресурси и социална защита“ отбеляза 40 години от своето създаване, 60-годишнината на специалност „Икономика на човешките ресурси” и 22-годишнината на специалност „Застраховане и социално дело”. На честването присъстваха Петър Стоянов, зам.-министър на труда и социалната политика, доц. д-р Бисер Петков, председател на Националния осигурителен институт, Камелия Лозанова, изпълнителен директор на Агенцията по заетостта, президентите на синдикалните организации КТ „Подкрепа“ - д-р Константин Тренчев, и на КНСБ Пламен Димитров, Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата, представители на Националната агенция по приходите, Агенцията за социално подпомагане, изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“, на академичните среди, преподаватели и студенти.

Това са три рождени дни, които са иманентно свързани със  славната история на нашето висше училище и бележат десетилетия академичен градеж, всеотдайни усилия на поколения преподаватели, обучение на хиляди студенти, сериозни успехи в научноизследователската работа, блестяща реализация на възпитаници, голяма част от които са на ключови позиции в държавния и частния сектор, посочи в приветствието си ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. Той бе категоричен, че преподавателите от катедрата са сред най-компетентните, високоуважавани и ценени съветници и експерти в законодателната, изпълнителната и местната власт в областта на човешките ресурси и социалната защита. Ректорът изтъкна също, че катедрата и двете специалности са еталони за учебна и научна дейност, за академично израстване. „Вие имате високата мисия да бъдете вещи теоретици и компетентни преподаватели, които създават знания и ги предават с обич и всеотдайност на поколения студенти. Правите го с достойнство, с чест и с отговорност, за което сърдечно Ви благодаря. Това е градеж за доброто име на нашия университет, за което работим с общи усилия и с обща отговорност. Затова успяваме“, изтъкна проф. Статев.

Днес нашата катедра е водещо звено в България в областта на човешките ресурси и социалната защита, посочи проф. д-р Лалко Дулевски, ръководител на катедра „Човешки ресурси и социална защита“. Той открои традицията като ключова за успехите и постиженията, а доброто сътрудничество с държавните институции, колективният и колегиалният дух, международният опит като основни предпоставки за прогреса на катедрата. Проф. Дулевски с гордост припомни, че именно в нашия университет през 2003 г. е регистриран Икономическият и социален съвет на България. Над 15 хил. възпитаници, сред които 7 министри и 7 зам.-министри, 50 защитили докторска степен, са част от фактите, с които той илюстрира постиженията на катедрата.

Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев награди с почетна грамота катедра „Човешки ресурси и социална защита“ за значим принос в развитието на УНСС и във връзка с 40 години от нейното основаване, 60 години специалност „Икономика на човешките ресурси“ и 22 години специалност „Застраховане и социално дело“.

В приветствието си към катедрата-юбиляр Петър Стоянов, зам.-министър на труда и социалната политика, изтъкна, че министерството винаги е разчитало на безспорния професионализъм на преподавателите от УНСС.

Цветан Симеонов, председател на БТПП, оцени високо академичните постижения на катедрата и създадените от нея кадри. Той връчи на проф. Дулевски почетна грамота.

 Д-р Константин Тренчев, президент на КТ „Подкрепа“, насочи вниманието към връзката между науката и практиката. Постигнатият от катедрата успешен баланс между традиция и модерност отбеляза президентът на КНСБ Пламен Димитров.

С поздравителни адреси към юбилярите се обърнаха доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, проф. д-р Маргарита Александрова, зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет, представители на Агенцията по заетостта, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, на Студентския съвет и др.

За принос в развитието на катедрата плакет получи ректорът на УНСС проф. д.ик. н. Стати Статев. Със същото отличие бе удостоен и почетният ректор проф. д-р Борислав Борисов. Проф. Лалко Дулевски връчи плакети на доц. д-р Георги Евгениев, ръководител на катедрата в периода 1984-1993 г., на проф. д.ик.н. Христо Драганов, на доц. д.р Йордан Близнаков, на проф. д-р Маргарита Атанасова. Юбилейното отличие получи и ръководителят на катедрата проф. Дулевски.

Почетни дипломи за оказване на подкрепа и принос за развитието на катедрата бяха връчени на доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, на Министерството на труда и социалната политика, КНСБ, КТ „Подкрепа“, Националния осигурителен институт, Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане и Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“.

В юбилейната научна конференция участваха 58 представители на 11 български университета. Представените доклади бяха фокусирани върху фундаментални, общотеоретични, пазарни, институционални и секторни икономически и социални проблеми, политики и приоритети в областта на труда, човешките ресурси, застраховането и мрежите за социална защита.

 

Галерия снимки от Троен юбилей на катедра „Човешки ресурси и социална защита“ ...