Катедра "Човешки ресурси и социална защита"

Държавен изпит

понеделник, 01 юли 2019 10:20 /
Начало:
понеделник, 08 юли 2019
Край:
четвъртък, 11 юли 2019
Място:
Подробности:

 

    

 Специалност “Икономика на човешките ресурси”

Държавният изпит на студентите от ОКС "Бакалавър"  от специалност “Икономика на човешките ресурси” ще се проведе на 08.07.2019 г. (понеделник) от 10.00 часа в Тестовия център.

ВАЖНО!!!!

Молби за явяване на държавен изпит за ОКС “Бакалавър” се подават в 

Отдел „Студенти-Бакалавър“ – (гише № 6) в срок от 26.06.2019г. до 3.07.2019 година.

 

 

 

специалност “Застраховане и социално дело”

Държавният изпит на студентите от ОКС "Бакалавър"  от специалност “Застраховане и социално дело” ще се проведе на 11.07.2019 г. (четвъртък) от 9.00 часа в зала 2009.

ВАЖНО!!!!

Молби за явяване на държавен изпит за ОКС “Бакалавър” се подават в  

Отдел „Студенти-Бакалавър“ – (гише № 5) в срок от 26.06.2019г. до 5.07.2019 година.