Катедра "Човешки ресурси и социална защита"

Държавен изпит

четвъртък, 14 март 2019 9:02 /
Начало:
четвъртък, 14 март 2019
Край:
петък, 15 март 2019
Място:
УНСС
Подробности:

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Държавният изпит на студентите от ОКС "Бакалавър" от специалност “Застраховане и социално дело” ще се проведе на 14.03.2019 г. от 9.00 часа в зала 2055.

Молби за явяване на държавен изпит за ОКС “Бакалавър” се подават в отдел “Студенти-Бакалавър“.

 

 

 

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Държавният изпит на студентите от ОКС "Бакалавър" от специалност “Икономика на човешките ресурси” ще се проведе на 15.03.2019 г. от 10.00 часа в Тестовия център.

Молби за явяване на държавен изпит за ОКС “Бакалавър” се подават в отдел “Студенти-Бакалавър“.