Катедра "Финанси"

УКАЗАНИЯ И ГРАФИК - РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на явяващите се дипломанти на присъствен Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 28.03.2021г. от 09,00 часа от всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“

сряда, 23 март 2022 0:23


У К А З А Н И Я

за Дипломантите от  ПЪРВА комисия в зала 3036


      Дипломантите се явяват на присъствена защита със защитна маска за лице, покриваща носа и устата по време на защитата.

      Дипломантите се явяват на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ с лична карта и/или шофьорска книжка  и  студентска книжка, които представят на изпитната комисия за удостоверяване на самоличността.

      Председателят на Комисията открива провеждането на защитата, дава указания и определя реда на явяване на дипломантите.

      Държавната изпитна комисия обявява резултатите след като приключи изпитът на всички дипломанти.

      Съставът на изпитните комисии се научава непосредствено преди започване на Държавния изпит „Защита на дипломна работа“.

      При получаване на оценка Слаб (2) на защитата, са възможни следните варианти:

          -  преработване на същата дипломна работа при същия научен ръководител (при съгласие от него);  

          -  избор на нова тема и нов научен ръководител.

          Срокът за подаване на заявленията за следващата защита през м. октомври 2022 г. е до 27.05.2022г.. Комуникацията с научния ръководител се осъществява по електронна поща. Заявлението се предава на електронната поща на научния ръководител във word формат. Подписи не се изискват. В края на заявлението да бъде изписана дата, месец и година и имената на дипломанта на позиция С уважение.

ПЪРВА комисия в зала 3036


  

Дипломант

 

 

Фак. №

 

Специалност

 

Дата

 

Час

 

комисия

 

Зала

Виктория Томова Васева

2022051

ПФМ

28.03.2022г.

09,00

I комисия

3036

Зорница Заркова Захариева

1723014

Финанси

28.03.2022г.

09,00

I комисия

3036

Тонислава Любенова Ставрова

1822002

Финанси

28.03.2022г.

09,00

I комисия

3036

Деян Валериев Димитров

1520034

Финанси

28.03.2022г.

09,00

I комисия

3036

Виктория Николаева Христова

2020009

Финанси

28.03.2022г.

09,00

I комисия

3036

Елина Любенова Цветкова

2022008

Финанси

28.03.2022г.

09,00

I комисия

3036

Йорданка Борисова Кунчева

1423231

ПФ

28.03.2022г.

09,00

I комисия

3036

Аксиния Александрова Банова

1922112

ПФМ

28.03.2022г.

09,00

I комисия

3036


 

У К А З А Н И Я

за Дипломантите  от  ВТОРА комисия в зала 3037


      Дипломантите се явяват на присъствена защита със защитна маска за лице, покриваща носа и устата по време на защитата.

      Дипломантите се явяват на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ с лична карта и/или шофьорска книжка  и  студентска книжка, които представят на изпитната комисия за удостоверяване на самоличността.

      Председателят на Комисията открива провеждането на защитата, дава указания и определя реда на явяване на дипломантите.

      Държавната изпитна комисия обявява резултатите след като приключи изпитът на всички дипломанти.

      Съставът на изпитните комисии се научава непосредствено преди започване на Държавния изпит „Защита на дипломна работа“.

      При получаване на оценка Слаб (2) на защитата, са възможни следните варианти:

          -  преработване на същата дипломна работа при същия научен ръководител (при съгласие от него);  

          -  избор на нова тема и нов научен ръководител.

      Срокът за подаване на заявленията за следващата защита през м. октомври 2022 г. е до 27.05.2022г.  Комуникацията с научния ръководител се осъществява по електронна поща. Заявлението се предава на електронната поща на научния ръководител във word формат. Подписи не се изискват. В края на заявлението да бъде изписана дата, месец и година и имената на дипломанта на позиция „С уважение“.

ВТОРА комисия в зала 3037


 

Дипломант

 

 

Фак. №

 

Специалност

 

Дата

 

Час

 

комисия

 

Зала

Жулиета Янева Мирчева

2020060

ФМ

28.03.2022г.

09,00

II комисия

3037

Теодора Димитрова Поплазарова

2020072

ФМ

28.03.2022г.

09,00

II комисия

3037

Георги Асенов Горанов

2020007

Финанси

28.03.2022г.

09,00

II комисия

3037

Естел Тихомирова Василева – Тодорова

1322080

ФМ

28.03.2022г.

09,00

II комисия

3037

Даниела Петрова Даскалова

1922047

ФМ

28.03.2022г.

09,00

II комисия

3037

Милена Ивайлова Коева

1920025

ФМ

28.03.2022г.

09,00

II комисия

3037

Биляна Пламенова Калинова

2020004

Финанси

28.03.2022г.

09,00

II комисия

3037

Александра Александрова Нейкова - Костова

1722133

БДиМФ

28.03.2022г.

09,00

II комисия

3037

Магдалена Янкова Динева

1922078

МБиФП

28.03.2022г.

09,00

II комисия

3037

 

 

У К А З А Н И Я

за Дипломантите  от  ТРЕТА комисия в зала 4024


      Дипломантите се явяват на присъствена защита със защитна маска за лице, покриваща носа и устата по време на защитата.

      Дипломантите се явяват на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ с лична карта и/или шофьорска книжка  и  студентска книжка, които представят на изпитната комисия за удостоверяване на самоличността.

      Председателят на Комисията открива провеждането на защитата, дава указания и определя реда на явяване на дипломантите.

      Държавната изпитна комисия обявява резултатите след като приключи изпитът на всички дипломанти.

      Съставът на изпитните комисии се научава непосредствено преди започване на Държавния изпит „Защита на дипломна работа“.

      При получаване на оценка Слаб (2) на защитата, са възможни следните варианти:

          -  преработване на същата дипломна работа при същия научен ръководител (при

  съгласие от него);  

          -  избор на нова тема и нов научен ръководител.

      Срокът за подаване на заявленията за следващата защита през м. октомври 2022 г. е до 27.05.2022г.  Комуникацията с научния ръководител се осъществява по електронна поща. Заявлението се предава на електронната поща на научния ръководител във word формат. Подписи не се изискват. В края на заявлението да бъде изписана дата, месец и година и имената на дипломанта на позиция „С уважение“.

ТРЕТА  комисия в зала 4024


  

Дипломант

 

 

Фак. №

 

Специалност

 

Дата

 

Час

 

комисия

 

Зала

Константин Валентинов Трайков

1923001

Финанси

28.03.2022г.

09,00

III комисия

4024

Георги Иванов Янчев

2020068

ФМ

28.03.2022г.

09,00

III комисия

4024

Иван Евгениев Георгиев

1820084

ФМ

28.03.2022г.

09,00

III комисия

4024

Милена Мирославова Нечовска

1822043

ФМ

28.03.2022г.

09,00

III комисия

4024

Борислав Здравков Маргаритов

2020075

ФМ

28.03.2022г.

09,00

III комисия

4024

Гергана Василева Тодорова

2022151

Финанси

28.03.2022г.

09,00

III комисия

4024

Ивета Стефанова Пейчева

1223023

ФМ

28.03.2022г.

09,00

III комисия

4024

Никол Николаева Конакчиева

2020050

ФМ

28.03.2022г.

09,00

III комисия

4024


22.03.2022г.                                                                        катедра „Финанси“

Галерия снимки от УКАЗАНИЯ  И  ГРАФИК - РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на явяващите се дипломанти на присъствен Дър ...