Катедра "Финанси"

ГРАФИК - РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на явяващите се на присъствен Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 12.10.2021г. от 08,30 часа от всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“

четвъртък, 07 октомври 2021 21:39


ГРАФИК - РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

на явяващите се на присъствен Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 12.10.2021г. от 08,30 часа от всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“

 

 

Указания за Дипломантите  от  Първа Комисия в зала 3032А


      Дипломантите се явяват на присъствена защита със защитна маска за лице, покриваща носа и устата по време на защитата.

      Дипломантите се явяват на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ с лична карта и/или шофьорска книжка  и  студентска книжка, които представят на изпитната комисия за удостоверяване на самоличността.

      Председателят на Комисията открива провеждането на защитата, дава указания и определя реда на явяване на дипломантите.

      Държавната изпитна комисия обявява резултатите след като приключи изпитът на всички дипломанти.

      Съставът на изпитните комисии се научава непосредствено преди започване на Държавния изпит „Защита на дипломна работа“.

      При получаване на оценка Слаб (2) на защитата, са възможни следните варианти:

          -  преработване на същата дипломна работа при същия научен ръководител (при съгласие от него);  

          -  избор на нова тема и нов научен ръководител.

      Срокът за подаване на заявленията за следващата защита през м. март 2022 г. е до 29.10.2021г. Комуникацията с научния ръководител се осъществява по електронна поща. Заявлението се предава на електронната поща на научния ръководител във word формат. Подписи не се изискват, само дата, месец и година в края на заявлението.

 

Първа Комисия в зала 3032А

 

 

Дипломант

 

 

Фак.№

 

Специалност

 

Дата

 

Час

комисия

 

Зала

Траяна Станиславова Тодорова

2020058

ФМ

12.10.2021г

08,30

I комисия

3032А

Ирена Йорданова Клечова

1822022

Финанси

12.10.2021г

08,30

I комисия

3032А

Силвана Иванова Такова

1423007

Финанси

12.10.2021г

08,30

I комисия

3032А

Любослав Светлов Найденов

1922007

Финанси

12.10.2021г

08,30

I комисия

3032А

Силвия Христофорова Андреева

2020076

ФМ

12.10.2021г

08,30

I комисия

3032А

Мария Росенова Христова

1920056

ФМ

12.10.2021г

08,30

I комисия

3032А

Ивелина Ивова Тиберова

2020073

ФМ

12.10.2021г

08,30

I комисия

3032А

Виктория Красимирова Ганчовска

1922038

ФМ

12.10.2021г

08,30

I комисия

3032А

Моника Даниелова Дончева

2020006

Финанси

12.10.2021г

08,30

I комисия

3032А

Мария Димитрова Христова

2020052

ФМ

12.10.2021г

08,30

I комисия

3032А

Георги Ивайлов Ангелов

1920055

ФМ

12.10.2021г

08,30

I комисия

3032А

Виктория Данчева Манолова

1922075

МБиФП

12.10.2021г

08,30

I комисия

3032А

Йорданка Борисова Кунчева

1423231

ПФ

12.10.2021г

08,30

I комисия

3032А

Ибрахим Рушанов Чакъров

1320119

ПФМ

12.10.2021г

08,30

I комисия

3032А

Ванеса Ивова Никифорова

1922110

ПФМ

12.10.2021г

08,30

I комисия

3032А

Лилия Бисерова Паликарова ЦДО

DM252055

ПФ-д.о.

12.10.2021г

08,30

I комисия

3032А 

 Указания за Дипломантите  от  

Втора Комисия в зала 3032


      Дипломантите се явяват на присъствена защита със защитна маска за лице, покриваща носа и устата по време на защитата.

      Дипломантите се явяват на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ с лична карта и/или шофьорска книжка  и  студентска книжка, които представят на изпитната комисия за удостоверяване на самоличността.

      Председателят на Комисията открива провеждането на защитата, дава указания и определя реда на явяване на дипломантите.

      Държавната изпитна комисия обявява резултатите след като приключи изпитът на всички дипломанти.

      Съставът на изпитните комисии се научава непосредствено преди започване на Държавния изпит „Защита на дипломна работа“.

      При получаване на оценка Слаб (2) на защитата, са възможни следните варианти:

          -  преработване на същата дипломна работа при същия научен ръководител (при съгласие от него);  

          -  избор на нова тема и нов научен ръководител.

      Срокът за подаване на заявленията за следващата защита през м. март 2022 г. е до 29.10.2021г. Комуникацията с научния ръководител се осъществява по електронна поща. Заявлението се предава на електронната поща на научния ръководител във word формат. Подписи не се изискват, само дата, месец и година в края на заявлението.

 

Втора Комисия в зала 3032

 

 

Дипломант

 

 

Фак.№

 

Специалност

 

Дата

 

Час

комисия

 

Зала

Мария Бисерова Петкова

1920052

ФМ

12.10.2021г

08,30

II

комисия

3032

Мико Петров Иванов

2020103

МБиФП

12.10.2021г

08,30

II

комисия

3032

Симона Тодорова Йорданова

1623012

Финанси

12.10.2021г

08,30

II

комисия

3032

Донислав Антонов Тончев

2020074

ФМ

12.10.2021г

08,30

II

комисия

3032

Божидара Любомирова Трендафилова

2020078

ФМ

12.10.2021г

08,30

II

комисия

3032

Албена Юриева Кочева

2020048

ФМ

12.10.2021г

08,30

II

комисия

3032

Теодора Атанасова Чиликова

1822048

ФМ

12.10.2021г

08,30

II

комисия

3032

Виолетка Петьова Петкова

2020061

ФМ

12.10.2021г

08,30

II

комисия

3032

Венелина Руменова Петрова

2020104

МБиФП

12.10.2021г

08,30

II

комисия

3032

Мериан Иванова Христова

1922073

МБиФП

12.10.2021г

08,30

II

комисия

3032

Юлия Данаилова Кирилова

1922010

Финанси

12.10.2021г

08,30

II

комисия

3032

Катрин Емилова Деянова

1920102

МБиФП

12.10.2021г

08,30

II

комисия

3032

Надя Красимирова Велкова

1923012

Финанси

12.10.2021г

08,30

II

комисия

3032

Кристиян Ивов Цонев

2020054

ФМ

12.10.2021г

08,30

II

комисия

3032

Саня Ивова Ценова

1822019

Финанси

12.10.2021г

08,30

II

комисия

3032

 

 

Указания за Дипломантите  от  Трета  Комисия в зала 3031


      Дипломантите се явяват на присъствена защита със защитна маска за лице, покриваща носа и устата по време на защитата.

      Дипломантите се явяват на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ с лична карта и/или шофьорска книжка  и  студентска книжка, които представят на изпитната комисия за удостоверяване на самоличността.

      Председателят на Комисията открива провеждането на защитата, дава указания и определя реда на явяване на дипломантите.

      Държавната изпитна комисия обявява резултатите след като приключи изпитът на всички дипломанти.

      Съставът на изпитните комисии се научава непосредствено преди започване на Държавния изпит „Защита на дипломна работа“.

      При получаване на оценка Слаб (2) на защитата, са възможни следните варианти:

          -  преработване на същата дипломна работа при същия научен ръководител (при съгласие от него);  

          -  избор на нова тема и нов научен ръководител.

      Срокът за подаване на заявленията за следващата защита през м. март 2022 г. е до 29.10.2021г. Комуникацията с научния ръководител се осъществява по електронна поща. Заявлението се предава на електронната поща на научния ръководител във word формат. Подписи не се изискват, само дата, месец и година в края на заявлението.

 

Трета  Комисия в зала 3031

 

 

Дипломант

 

 

Фак.№

 

Специалност

 

Дата

 

Час

комисия

 

Зала

Калина Стефанова Дончева

1722082

ФМ

12.10.2021г

08,30

III комисия

3031

Ивета Емилова Зашева

1920068

ФМ

12.10.2021г

08,30

III комисия

3031

Георги Атанасов Братанов

2020106

МБиФП

12.10.2021г

08,30

III комисия

3031

Антонио Иванов Георгиев

2020066

ФМ

12.10.2021г

08,30

III комисия

3031

Василена Любомирова Сайчева

2020046

ФМ

12.10.2021г

08,30

III комисия

3031

Кремена Николаева Колева

2020051

ФМ

12.10.2021г

08,30

III комисия

3031

Алекс Радославов Радков

1922044

ФМ

12.10.2021г

08,30

III комисия

3031

Васил Иванов Календеров

2020101

МБиФП

12.10.2021г

08,30

III комисия

3031

Ива Георгиева Йовчева

2020043

ФМ

12.10.2021г

08,30

III комисия

3031

Николай Кресимиров Попов

2020139

ФМ

12.10.2021г

08,30

III комисия

3031

Василена Петрова Митова

1920033

ФМ

12.10.2021г

08,30

III комисия

3031

Владимир Стоянов Ценов

1292006

Финанси

12.10.2021г

08,30

III комисия

3031

Христо Даниелов Христов

17232067

ФМ

12.10.2021г

08,30

III комисия

3031

Радко Димчев Йовков

2020063

ФМ

12.10.2021г

08,30

III комисия

3031

Мартин Григоров Огнянов

2020065

ФМ

12.10.2021г

08,30

III комисия

3031

Александър Михайлов Чакъров

1423039

ФМ

12.10.2021г

08,30

III комисия

3031

Кристиан Валентинов Велев

1423040

ФМ

12.10.2021г

08,30

III комисия

3031

Михаела Валентинова Петрова

1920075

ФМ

12.10.2021г

08,30

III комисия

303107.10.2021г.                                                                        катедра „Финанси“

 

 

Галерия снимки от ГРАФИК - РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на явяващите се на присъствен Държавен изпит „Защита на д ...