Катедра "Финанси"

График-Разпределение по Зали и Часове на явяващите се студенти на присъствен Държавен изпит на 20.09.2021г.

петък, 17 септември 2021 17:19

График-Разпределение по Зали и Часове

на явяващите се студенти на присъствен Държавен изпит на 20.09.2021г.

от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение


Указания за Студентите

 

      = Студентите се явяват на присъствен Държавен изпит със защитна маска за лице, покриваща носа и устата.

      = Студентите се явяват на присъствен Държавен изпит с лична карта и студентска книжка, които представят на изпитната комисия за удостоверяване на самоличността.

 

Държавен изпит на 20.09.2021г. от 9,00 часа в Тестови център

                                   

 

 

Студент

 

 

Фак.№

 

Дата

 

Час

 

Зала

1

Александър Александров Атанасов

14112462

20.09.2021г

09,00

Тестови център

2

Ивайло Любомиров Манолов

15112312

20.09.2021г

09,00

Тестови център

3

Николай Миленов Чавдаров

16112100

20.09.2021г

09,00

Тестови център

4

Таня Динкова Димитрова

16112193

20.09.2021г

09,00

Тестови център

5

Таня Георгиева Тренчева

16112223

20.09.2021г

09,00

Тестови център

6

Полина Стоянова Димитрова

16112232

20.09.2021г

09,00

Тестови център

7

Зара Пламенова Александрова

16112282

20.09.2021г

09,00

Тестови център

8

Нешие Мустафа Шериф

16112325

20.09.2021г

09,00

Тестови център

9

Петър Валентинов Величков

16112359

20.09.2021г

09,00

Тестови център

10

Цветелина Ивова Коларска

16112398

20.09.2021г

09,00

Тестови център

11

Мартин Руменов Мавров

17112006

20.09.2021г

09,00

Тестови център

12

Хюсеин Незаметин Хасан

17112014

20.09.2021г

09,00

Тестови център

13

Ивет Халилова Бялева

17112054

20.09.2021г

09,00

Тестови център

14

Магдалена Мирославова Панайотова

17112055

20.09.2021г

09,00

Тестови център

15

Антоанета Тодорова Чолакова

17112058

20.09.2021г

09,00

Тестови център

16

Петя Чавдарова Милкова

17112061

20.09.2021г

09,00

Тестови център

17

Памела Михова Михова

17112064

20.09.2021г

09,00

Тестови център

18

Валя Пламенова Матовска

17112076

20.09.2021г

09,00

Тестови център

19

Юсуф Иса Джамадан

17112077

20.09.2021г

09,00

Тестови център

20

Християн Весков Иванов

17112081

20.09.2021г

09,00

Тестови център

21

Георги Иванов Кожухаров

17112085

20.09.2021г

09,00

Тестови център

22

Ралица Руменова Петрова

17112102

20.09.2021г

09,00

Тестови център

23

Симона Лоан Буй

17112104

20.09.2021г

09,00

Тестови център

24

Гергана Пламенова Петкова

17112106

20.09.2021г

09,00

Тестови център

25

Илияна Любомирова Енчева

17112112

20.09.2021г

09,00

Тестови център

26

Милен Ивайлов Стоянов

17112127

20.09.2021г

09,00

Тестови център

27

Дариа Петьова Тодорова

17112128

20.09.2021г

09,00

Тестови център

28

Ваня Евгениева Алексова

17112129

20.09.2021г

09,00

Тестови център

29

Таня Стоянова Попова

17112131

20.09.2021г

09,00

Тестови център

30

Петя Николаева Кралева

17112148

20.09.2021г

09,00

Тестови център


Държавен изпит на 20.09.2021г. от 9,00 часа в Библиотека

 

 

 

Студент

 

 

Фак.№

 

Дата

 

Час

 

Зала

31

Радослав Атанасов Цветанов

17112152

20.09.2021г

09,00

Библиотека

32

Венера Евгениева Велковска

17112161

20.09.2021г

09,00

Библиотека

33

Мариела Ванчова Чакинска

17112167

20.09.2021г

09,00

Библиотека

34

Веселина Сергеева Сергеева

17112170

20.09.2021г

09,00

Библиотека

35

Станимир Йорданов Чаушев

17112173

20.09.2021г

09,00

Библиотека

36

Сияна Василева Добрева

17112185

20.09.2021г

09,00

Библиотека

37

Лиляна Кръстинова Стоянова

17112202

20.09.2021г

09,00

Библиотека

38

Бетина Красимирова Иванова

17112203

20.09.2021г

09,00

Библиотека

39

Ваня Димитрова Чакърова

17112208

20.09.2021г

09,00

Библиотека

40

Жоро Георгиев Симов

17112216

20.09.2021г

09,00

Библиотека

41

Толга Рейханов Идиризов

17112218

20.09.2021г

09,00

Библиотека

42

Стефани Каменова Генова

17112220

20.09.2021г

09,00

Библиотека

43

Калина Илиева Николова

17112222

20.09.2021г

09,00

Библиотека

44

Джанер Недрет Шюкри

17112225

20.09.2021г

09,00

Библиотека

45

Венелин Бисеров Стоичков

17112246

20.09.2021г

09,00

Библиотека

46

Петко Павлов Павловски

17112252

20.09.2021г

09,00

Библиотека

47

Ивайло Ивайлов Димитров

17112266

20.09.2021г

09,00

Библиотека

48

Темира Крумова Крумова

17112288

20.09.2021г

09,00

Библиотека

49

Стефан Димитров Колев

17112290

20.09.2021г

09,00

Библиотека

50

Денис Стоянов Колджиев

17112296

20.09.2021г

09,00

Библиотека

51

Вива Руменова Димитрова

17112301

20.09.2021г

09,00

Библиотека

52

Атанас Христов Димитров

17112323

20.09.2021г

09,00

Библиотека

53

Анджела Николаева Пейчева

17112329

20.09.2021г

09,00

Библиотека

54

Кристияна Мариянова Ловкова

17112330

20.09.2021г

09,00

Библиотека

55

Иван Чавдаров Момчилов

17112332

20.09.2021г

09,00

Библиотека

56

Борислава Росенова Бориславова

17112344

20.09.2021г

09,00

Библиотека

57

Виолина Георгиева Григорова

17112345

20.09.2021г

09,00

Библиотека

58

Венислава Иванова Гърчева

17112346

20.09.2021г

09,00

Библиотека

59

Надежда Димитрова Дръменова

17112347

20.09.2021г

09,00

Библиотека

60

Стоян Димитров Алексов

17112351

20.09.2021г

09,00

Библиотека


Държавен изпит на 20.09.2021г. от 13,00 часа в Тестови център

 

 

 

Студент

 

 

Фак.№

 

Дата

 

Час

 

Зала

61

Лилия Александрова Миладинова

17112355

20.09.2021г

13,00

Тестови център

62

Яна Драгомир Драгоева

17112357

20.09.2021г

13,00

Тестови център

63

Румяна Петрова Ваклинова

17112358

20.09.2021г

13,00

Тестови център

64

Константина Цветанова Янакиева

17112379

20.09.2021г

13,00

Тестови център

65

Мирела Методиева Николова

17112381

20.09.2021г

13,00

Тестови център

66

Моника Мариева Кръстева

17112383

20.09.2021г

13,00

Тестови център

67

Христо Гергинов Комитов

17112384

20.09.2021г

13,00

Тестови център

68

Любослав Цветанов Диновски

17112385

20.09.2021г

13,00

Тестови център

69

Роберто Антонов Теов

17112388

20.09.2021г

13,00

Тестови център

70

Айше Юсеинова Камарска

17112396

20.09.2021г

13,00

Тестови център

71

Кристина Любомирова Венциславова

17112401

20.09.2021г

13,00

Тестови център

72

Мила Христова Атанасова

17112407

20.09.2021г

13,00

Тестови център

73

Тодор Мариянов Цирков

17112412

20.09.2021г

13,00

Тестови център

74

Цветелина Цветанова Георгиева

17112414

20.09.2021г

13,00

Тестови център

75

Христина Стефанова Петкова

17112418

20.09.2021г

13,00

Тестови център

76

Мирела Славчева Андонова

17112425

20.09.2021г

13,00

Тестови център

77

Ивета Иванова Николова

17112426

20.09.2021г

13,00

Тестови център

78

Мирджелан Абдюли

1643696

20.09.2021г

13,00

Тестови център

79

Благой Стефанов

1743767

20.09.2021г

13,00

Тестови център


17.09.2021г.                                                                                       катедра „Финанси“

Галерия снимки от График-Разпределение по Зали и Часове  на явяващите се студенти на присъствен Дъ ...