Катедра "Финанси"

График - Разпределение на явяващите се на присъствен Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 24.06.2021г. от 09,00 часа от всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“

понеделник, 21 юни 2021 18:14


График - Разпределение

на явяващите се на присъствен Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 24.06.2021г. от 09,00 часа от всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“


    Ø     Указания за Дипломантите  за  I-комисия в зала 2111   

      Ø Дипломантите се явяват на присъствена защита със защитна маска за лице, покриваща носа и устата.

      Ø Дипломантите се явяват на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ с лична карта и студентска книжка, които представят на изпитната комисия за удостоверяване на самоличността.

      Ø Председателят на Комисията открива провеждането на защитата, дава указания и определя реда на явяване на дипломантите.

      Ø Държавната изпитна комисия обявява оценките накрая след като приключи изпита на всички дипломанти.

      Ø Възраженията по оценките се отправят към съответната комисия в деня на изпита.

      Ø Съставът на изпитните комисии се научава непосредствено преди започване на Държавния изпит „Защита на дипломна работа“.

      Ø При получаване на оценка Слаб (2) на защитата, са възможни следните варианти:

          -  преработване на същата дипломна работа при същия научен ръководител (при съгласие от него);  

          -  избор на нова тема и нов научен ръководител.

      Ø  Срокът за подаване на заявленията за следващата защита през м. март 2022 г. е до 29.10.2021г. Комуникацията с научния ръководител се осъществява по електронна поща. Заявлението се предава на електронната поща на научния ръководител в word формат. Подписи не се изискват, само дата, месец и година в края на заявлението.

                       

 

Дипломант

 

 

Фак.№

 

Специалност

 

Дата

 

Час

комисия

 

Зала

Изабела Ангелова Дачева

1923002

Финанси

24.06.2021г

09,00

I комисия

2111

Ивета Емилова Зашева

1920068

ФМ

24.06.2021г

09,00

I комисия

2111

Максим Ваньов Василев

1723010

Финанси

24.06.2021г

09,00

I комисия

2111

Мартина Николаева Ръцева

1922093

МБиФП

24.06.2021г

09,00

I комисия

2111

Илиан Радославов Христов

1922106

Финанси

24.06.2021г

09,00

I комисия

2111

Цветелина Димитрова Димитрова

1922113

ПФМ

24.06.2021г

09,00

I комисия

2111

Роза Светославова Кукушева

1922013

Финанси

24.06.2021г

09,00

I комисия

2111

Симона Иванова Мирчева

1920090

МБиФП

24.06.2021г

09,00

I комисия

2111

Ася Бориславова Попова

1922108

ПФМ

24.06.2021г

09,00

I комисия

2111

Вероника Димитрова Давидкова

1922041

ФМ

24.06.2021г

09,00

I комисия

2111

Ивелина Стоянова Данчева

2020003

Финанси

24.06.2021г

09,00

I комисия

2111

Ирена Анатолиева Казакова

1923006

Финанси

24.06.2021г

09,00

I комисия

2111

Кире Глигоров

1923003

Финанси

24.06.2021г

09,00

I комисия

2111

Мариян Цецов Цолов

1062118

ЦДО

ПФ

24.06.2021г

09,00

I комисия

2111


    Ø     Указания за Дипломантите  за  II-комисия в зала 2100   

      Ø Дипломантите се явяват на присъствена защита със защитна маска за лице, покриваща носа и устата.

      Ø Дипломантите се явяват на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ с лична карта и студентска книжка, които представят на изпитната комисия за удостоверяване на самоличността.

      Ø Председателят на Комисията открива провеждането на защитата, дава указания и определя реда на явяване на дипломантите.

      Ø Държавната изпитна комисия обявява оценките накрая след като приключи изпита на всички дипломанти.

      Ø Възраженията по оценките се отправят към съответната комисия в деня на изпита.

      Ø Съставът на изпитните комисии се научава непосредствено преди започване на Държавния изпит „Защита на дипломна работа“.

      Ø При получаване на оценка Слаб (2) на защитата, са възможни следните варианти:

          -  преработване на същата дипломна работа при същия научен ръководител (при съгласие от него);  

          -  избор на нова тема и нов научен ръководител.

      Ø  Срокът за подаване на заявленията за следващата защита през м. март 2022 г. е до 29.10.2021г. Комуникацията с научния ръководител се осъществява по електронна поща. Заявлението се предава на електронната поща на научния ръководител в word формат. Подписи не се изискват, само дата, месец и година в края на заявлението.

 

Дипломант

 

 

Фак.№

 

Специалност

 

Дата

 

Час

комисия

 

Зала

Кирил Георгиев Аначков

2020111

МБиФП

24.06.2021г

09,00

II комисия

2100

Виктор Димитров Спиридонов

1722136

БДиМФ

24.06.2021г

09,00

II комисия

2100

Бетина Илкова Топалова

1423013

Финанси

24.06.2021г

09,00

II комисия

2100

Кристиян Ивайлов Къндев

1820021

Финанси

24.06.2021г

09,00

II комисия

2100

Магдалена Иванова Чернокожева

2020102

МБиФП

24.06.2021г

09,00

II комисия

2100

Мартина Ангелова Петкова

2020105

МБиФП

24.06.2021г

09,00

II комисия

2100

Цветомила Петкова Манчева

1922070

МБиФП

24.06.2021г

09,00

II комисия

2100

Емилия Стоянова Георгиева

1922011

Финанси

24.06.2021г

09,00

II комисия

2100

Зорница Николаева Николова

1922076

МБиФП

24.06.2021г

09,00

II комисия

2100

Михаела Пламенова Михайлова

1990027

МБиФП

24.06.2021г

09,00

II комисия

2100

Емине Мехмедова Заимова

1922016

Финанси

24.06.2021г

09,00

II комисия

2100

Ивелина Недялкова Качулова

1822017

Финанси

24.06.2021г

09,00

II комисия

2100

Боряна Миткова Димитрова

1922039

ФМ

24.06.2021г

09,00

II комисия

2100

Анна Людмилова Ханджиева

2020005

Финанси

24.06.2021г

09,00

II комисия

2100


      Ø     Указания за Дипломантите  за  III-комисия в зала 2109  

      Ø Дипломантите се явяват на присъствена защита със защитна маска за лице, покриваща носа и устата.

      Ø Дипломантите се явяват на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ с лична карта и студентска книжка, които представят на изпитната комисия за удостоверяване на самоличността.

      Ø Председателят на Комисията открива провеждането на защитата, дава указания и определя реда на явяване на дипломантите.

      Ø Държавната изпитна комисия обявява оценките накрая след като приключи изпита на всички дипломанти.

      Ø Възраженията по оценките се отправят към съответната комисия в деня на изпита.

      Ø Съставът на изпитните комисии се научава непосредствено преди започване на Държавния изпит „Защита на дипломна работа“.

      Ø При получаване на оценка Слаб (2) на защитата, са възможни следните варианти:

          -  преработване на същата дипломна работа при същия научен ръководител (при съгласие от него);  

          -  избор на нова тема и нов научен ръководител.

      Ø  Срокът за подаване на заявленията за следващата защита през м. март 2022 г. е до 29.10.2021г. Комуникацията с научния ръководител се осъществява по електронна поща. Заявлението се предава на електронната поща на научния ръководител в word формат. Подписи не се изискват, само дата, месец и година в края на заявлението.

 

Дипломант

 

 

Фак.№

 

Специалност

 

Дата

 

Час

комисия

 

Зала

Ивелина Христова Гагова

1922001

Финанси

24.06.2021г

09,00

III комисия

2109

Милчо Веселинов Василев

1922040

ФМ

24.06.2021г

09,00

III комисия

2109

Александър Сергеев Превалски

1822057

ФМ

24.06.2021г

09,00

III комисия

2109

Мартин Антонов Русчев

2020109

МБиФП

24.06.2021г

09,00

III комисия

2109

Андриана Стойчева Тодорова

1920062

ФМ

24.06.2021г

09,00

III комисия

2109

Алекс Радославов Радков

1922044

ФМ

24.06.2021г

09,00

III комисия

2109

Станислав Дамянов Дамянов

1922042

ФМ

24.06.2021г

09,00

III комисия

2109

Анна Ивайлова Йорданова

1920026

ФМ

24.06.2021г

09,00

III комисия

2109

Лора Иванова Петрова

2020046

ФМ

24.06.2021г

09,00

III комисия

2109

Вилиана Георгиева Войнова

1920051

ФМ

24.06.2021г

09,00

III комисия

2109

Гергана Павлинова Динева

1920031

ФМ

24.06.2021г

09,00

III комисия

2109

Йоана Георгиева Караиванова

1920044

ФМ

24.06.2021г

09,00

III комисия

2109

Иван Тодоров Иванов

1922074

 МБиФП

24.06.2021г

09,00

III комисия

2109


21.06.2021г.                                                                                       катедра „Финанси“


Галерия снимки от График - Разпределение на явяващите се на присъствен Държавен изпит „Защита на д ...