Катедра "Финанси"

Лятно училище "Буров" 2021

сряда, 07 април 2021 23:16

ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ „БУРОВ“ 2021


на тема


„BIG DATA & ADVANCED ANALYTICS”


Кога: 13 - 19 септември 2021 г.
Къде: Банкя


ОРГАНИЗАТОРИ:
Фондация "Атанас Буров"
Райфайзенбанк
Българска Народна Банка
УниКредит Булбанк
Банка ДСК


Формат: присъствен и/или онлайн
Лектори: от БНБ, Райфайзенбанк България, УниКредит Булбанк, Банка ДСК и други водещи банки и институции
Участници: студенти (след III-ти курс) от икономическите висши училища и университети


За да се регистрирате за участие, моля изпратете есе на английски език на тема: “Data is the new gold?”(максимум 2 страници) и попълнена Информационна карта до 30.06.2021 г. на e-mail: fnburov@Postbank.bg; fnburov@gmail.com
Повече информация за Лятното училище, условията за кандидатстване и изискванията към есето, както и информационната карта може да намерите на сайта на Фондацията - www.atanasburov.org, Лятно училище

Галерия снимки от Лятно училище "Буров" 2021 ...