Катедра "Финанси"

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДИПЛОМАНТИТЕ за Защита на дипломни работи през м. март 2021 година за студентите от всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“

вторник, 16 март 2021 23:17

Във връзка с издадена Заповед № 703/12.03.2021г. на Ректора на УНСС за отмяна на присъствено провеждане на държавни изпити и защита на дипломни работи в УНСС, ви уведомяваме, че защитата на дипломните работи за всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“ ще се проведе ОНЛАЙН през платформата Microsoft Teams

Защитата на дипломните работи ще се проведе в два дни - на 25.03.2021г. /четвъртък/ от 9.00 часа  и  26.03.2021г. /петък/ от 9.00 часа.

До 19 март 2021г. всеки дипломант ще получи своята рецензия /положителна или отрицателна/ от административния секретар на посочения личен имейл на титулната страница на дипломната работа. Рецензии на място в катедрата няма да се раздават.

График-Разпределение за определената дата, час и разпределение в съответната група на явяващите се дипломанти онлайн на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ ще бъде обявен на сайта на катедрата, вечерта на предния ден преди първата назначена дата за защита. График-Разпределение ще съдържа следните данни: – имената на дипломанта, фак.№, специалност, дата, час и № на комисия за онлайн защитата.

За целта е нужно дипломантът да изтегли приложението на Microsoft Teams на компютър, който ще използва на самата защита, като е необходимо да има работещ микрофон и камера.

Дипломантите влизат в приложението Microsoft Teams със служебните си имейли. Служебните имейли, както и паролите за достъп, ще намерите във Web студент.

След изтегляне на приложението Microsoft Teams влизате със служебния си имейл и парола, и от полетата най-вляво избирате полето Teams, където ще видите, че сте добавени в определена група.

Студентите се включват онлайн с приложението на Microsoft Teams на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на определената дата и час през м. март  2021г.

На служебните имейли на студентите ще бъде изпратена покана за защитата /събитието/ през приложението Microsoft Teams.

На определената дата за защита, студентите се включват онлайн с приложението на Microsoft Teams  на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ 15 минути преди обявения начален час на събитието.

Всеки дипломант показва документ (лична карта и студентска книжка), с който удостоверява своята самоличност на изпитната комисия.

 

 

16.03.2021г.                                                           катедра „Финанси“

 

Галерия снимки от ВАЖНА  ИНФОРМАЦИЯ  ЗА  ДИПЛОМАНТИТЕ за Защита на дипломни работи през м. март 20 ...