Катедра "Финанси"

Студентите финансисти от УНСС отново първи в състезанието CFA Institute Research Challenge

петък, 05 март 2021 0:27

За втора поредна година отборът на УНСС с академичен наставник проф. Димитър Ненков спечели първото място в междууниверситетското студентско състезание CFA Institute Research Challenge 2021 за България. Отборът-победител на УНСС е от студенти в специалностите „Финансов мениджмънт“ и „Счетоводство, финансов контрол и финанси“, ОКС „магистър“.

В състава на отбора-победител влизат: Христина Вардева, спец. „Финансов мениджмънт“, Радостина Чаушева, спец. „Финансов мениджмънт“ и Богомила Корманова, спец. „Счетоводство, финансов контрол и финанси“.

Състезанието е глобално и се организира от международната професионална организация на сертифицираните финансови анализатори - CFA Institute. Състезанието е в областта на т. нар. „equity analysis“ и се провежда между университетски отбори на три нива: локално (за България), регионално и глобално. За целта светът е разделен на три региона: 1) Европа, Близък Изток и Африка (EMEA), 2) Азия и Пасифика и 3) Америка (Северна и Южна). Българските университети участват в първия регион – ЕМЕА.

Като национален победител в състезанието, отборът на УНСС ще представя България на регионалното състезание за Европа, Близкия Изток и Африка. Във връзка с извънредната епидемична обстановка състезанието се провежда изцяло онлайн, включително и презентациите от страна на отборите.

Състезанието е практически насочено и има за цел да развива знанията и уменията на студентите в областта на анализа и оценката на акции, изготвянето на инвестиционен доклад, както и уменията за презентиране.

Състезанието се състоеше в осъществяването на анализ и оценка на акциите на публично акционерно дружество, търгувано на Българската фондова борса–София. Работата на отбора продължи около месец и половина - от средата на януари до началото на март 2021 година. Оценяваната тази година компания в България бе „Адванс Терафонд“ АДСИЦ.

Всеки от отборите трябваше да изготви и предаде доклад с анализа и оценката на дружеството, който бе оценяван от панел от Graders - сертифицирани финансови анализатори. На финала на състезанието всеки от отборите трябваше да направи презентация и защита на своята оценка пред друг панел от Judges - сертифицирани финансови анализатори.

Галерия снимки от Студентите финансисти от УНСС отново първи в състезанието CFA Institute Research ...