Катедра "Финанси"

Подаване на Заявления за избор на тема и научен ръководител за м.Юли 2021г.

петък, 08 януари 2021 0:18

Уважаеми Дипломанти, 


Във връзка с подаването на Заявления за избор на тема и научен ръководител за Защита през м. юли 2021г.  Ви уведомяваме, че заявленията  ще предавате само на научните ръководители в електронен вид в срок  от 25 до 29 януари 2021г.


катедра "Финанси"

Галерия снимки от Подаване на Заявления за избор на тема и научен ръководител за м.Юли 2021г. ...