Катедра "Финанси"

RSS Feed - Новини
Подреждане по: дата публикуване дата обновяване заглавие asc

Информация от отдел „Студенти-магистър“ - редовно обучение за дипломиралите се на 31.03.2016 г.

31.5.2016 г. 22:29:09 ч.

Бакалаврите от специалност „Финанси“ получиха дипломите си

29.11.2019 г. 22:56:15 ч.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДИПЛОМАНТИТЕ за Защита на дипломни работи през м. март 2021 година за студентите от всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“

16.3.2021 г. 23:17:42 ч.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ за ДИПЛОМАНТИТЕ за Защита на дипломни работи – м.Март 2020 година за студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение

12.3.2020 г. 17:50:51 ч.

ВАЖНО! Промяна в датата на Защита на дипломни работи

16.3.2020 г. 09:15:38 ч.

Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Финанси"

26.10.2017 г. 12:30:36 ч.

Втората сесия за Държавен изпит на студентите от специалност „Финанси“ - 4 курс, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение ще се проведе присъствено на 20.09.2021г. от 9,00 часа в Тестови център.

9.7.2021 г. 14:38:03 ч.

Грамоти за отлично представяне на студенти от специалност "Финанси" на Международната олимпиада по финансова и актюерна математика

21.10.2020 г. 00:36:15 ч.

ГРАФИК - РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на явяващите се на присъствен Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 12.10.2021г. от 08,30 часа от всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“

7.10.2021 г. 21:39:20 ч.

График - Разпределение на явяващите се на присъствен Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 24.06.2021г. от 09,00 часа от всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“

21.6.2021 г. 18:14:00 ч.