Катедра "Финанси"

RSS Feed - Новини
Подреждане по: дата публикуване дата обновяване desc заглавие

И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.03.2022г.

19.1.2022 г. 15:08:10 ч.

ГРАФИК - РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на явяващите се на присъствен Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 12.10.2021г. от 08,30 часа от всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“

7.10.2021 г. 21:39:20 ч.

Обява на БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ за студентски стажове 2021-2023 г.

30.9.2021 г. 15:52:33 ч.

График-Разпределение по Зали и Часове на явяващите се студенти на присъствен Държавен изпит на 20.09.2021г.

17.9.2021 г. 17:19:39 ч.

Предприемачи в науката - конкурс на Фондация "Карол Знание"

31.8.2021 г. 14:05:00 ч.

Информация по организацията и сроковете за провеждане на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ през м.10.2021г.

10.7.2021 г. 23:17:49 ч.

Втората сесия за Държавен изпит на студентите от специалност „Финанси“ - 4 курс, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение ще се проведе присъствено на 20.09.2021г. от 9,00 часа в Тестови център.

9.7.2021 г. 14:38:03 ч.

Информация за стипендии на Фондация "Атанас Буров"

23.6.2021 г. 23:08:28 ч.

График - Разпределение на явяващите се на присъствен Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 24.06.2021г. от 09,00 часа от всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“

21.6.2021 г. 18:14:00 ч.

Обучителна програма Impact Investing

3.6.2021 г. 14:22:12 ч.