Катедра "Недвижима собственост"

Обновено: петък, 02 март 2018 18:23

Контакти

 доц. д-р Георги Шинков Забунов, Ръководител катедра

 E-mail: georgi_zabunov@unwe.bg

  Кабинет: 1092

 Каменка Иванова Евстатиева, Технически секретар

 E-mail: kamenkai@unwe.bg

 Телефон: (02) 8195 269

 Кабинет: 1096