Катедра "Недвижима собственост"

Обновено: петък, 02 март 2018 18:19

Конференции и семинари

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА  КОНФЕРЕНЦИЯ "10 ГОДИНИ КАТЕДРА НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ В УНСС" - 10 ноември 2017 г.

СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "СЕКТОРЪТ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ - СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ" - 9 ноември 2017 г.