Катедра "Недвижима собственост"

Пета научно-практическа конференция „Недвижими имоти и бизнес 2019“

понеделник, 20 май 2019 16:40

„Недвижими имоти и бизнес 2019“ беше темата на Петата научно-практическа конференция, организирана от катедра „Недвижима собственост“ под патронажа на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и посветена на 100-годишнината на УНСС. В конференцията участваха представители на академичната общност и бизнеса от цялата страна.

1.jpg

В приветствието си към гостите и участниците доц. д-р Георги Забунов изтъкна важността на темата на форума в съвременните условия, когато секторът на недвижимите имоти е успял да превъзмогне две кризи за последните двадесет години. Огромна отговорност е да се твори наука и да се подготвят професионални кадри за толкова силен сектор от една млада катедра, част от УНСС, който се утвърди не само като университет, а и като национална академична институция, подчерта ръководителят на катедра. Той отправи специална благодарност към проф. д-р Йорданка Йовкова, основател на катедрата, дългогодишен неин ръководител и преподавател.

2.jpg

Недвижимата собственост като научно направление е от особена значимост не само в регионален, но и в световен мащаб, а ние сме връзката между науката и практиката, така че можем да станем инициатори на разглеждането на въпроса за образователния ценз на работещите в този важен сектор и отварянето на съвместни магистратури по недвижима собственост в сътрудничество с други университети. Защото недвижимата собственост включва не само строителството на сгради, но и управление на тяхната  експлоатация, и не всеки може да бъде брокер или управител, заяви ректорът проф. Статев. Той поздрави катедрата и за успешното развитие на списание „Недвижими имоти и бизнес“, издавано от нея в електронен вариант, и предложи резултатите от конференцията да бъдат селектирани в сборник, който да бъде изпратен на заинтересованите институции.

Катедра „Недвижима собственост“ е една от най-младите в университета. В началото трябваше да убеждаваме, че в управлението на недвижимата собственост има теория, базирана на научни изследвания. Направихме всичко възможно да разработим учебните планове с представители на практиката, каза проф. Йовкова. Тя изрази благодарност на представителите на бизнеса и ръководството на УНСС за постоянната подкрепа за утвърждаване на катедрата през годините и апелира към изготвяне на предложения за изискване на квалифицирано образование за заемането на длъжности в сектора на недвижимата собственост.

Г-н Ангел Стойков, председател на Студентския съвет, приветства организаторите за предоставената възможност докторанти да участват във форума. Според него това е начин студентите да се докоснат до науката и да участват в живота на университета, защото без наука университетът не може да съществува. Г-н Стойков благодари на бизнеса за подкрепата и изтъкна, че образованието трябва да върви ръка за ръка с бизнеса.

От името на УС на Българската фасилити мениджмънт асоциация г-н Иван Велков поздрави организаторите и изтъкна, че преподаването и обучението в сферата на недвижимата собственост не са свързани само със строителството, а и с начина на живот, с управлението и бизнеса. Той изрази желанието на бизнеса за професионализация и интелектуализация на бранша, което се постига с висококвалифицирани кадри. Най-ценното е, че катедрата успява да подготви именно такива кадри, заяви г-н Велков.

6.jpg

Г-н Горан Миланов, зам.-председател на Европейската фасилити мениджмънт асоциация (EuroFM), подчерта необходимостта от популяризирането на фасилити мениджмънта - професионалното управление на сградния фонд, което ще доведе до стабилно развитие на сектора. От името на УС на Асоциацията г-н Миланов благодари на ректора и катедрата-организатор на форума за съдействието в обучението на квалифицирани кадри в тази област, като изрази готовност за сътрудничество между EuroFM и УНСС.

7.jpg

От името на УС на Национално сдружение „Недвижими имоти"(НСНИ) г-жа Анастасия Велева прочете поздравителен адрес, в който се изказва благодарност на УНСС за приноса му към качественото образование на висококвалифицирани специалисти в областта на икономиката и управлението на недвижимата собственост, за което УНСС е признат от НСНИ за академичен член на организацията. Г-жа Велева връчи грамота на гл. ас. д-р Надя Гилина, преподавател в катедра „Недвижима собственост“, „за висок преподавателски рейтинг и всеотдайно предаване на професионален опит и знания“ в Центъра за професионално обучение към НСНИ.

Г-н Страхил Иванов, изпълнителен директор на една от най-големите компании за недвижими имоти „Явлена“, благодари на УНСС за съдействието в подготовката на професионални кадри с иновативни идеи за пазара на недвижима собственост и поздрави доц. Забунов и проф. Йовкова за подкрепата в обучението на кадри за бранша. През 90-те години, когато имахме нужда от качествени специалисти, възпитаници на УНСС влязоха в бранша и станаха нашата катедра, фактор и инициатор на положителни промени, а на нас ни трябват именно професионалисти с иновативни идеи, заяви г-н Иванов.  

 9.jpg

От името на Института по творчески индустрии и бизнес бих искала да изразя благодарност за партньорството и професионалното отношение на колегите от катедра „Недвижима собственост“, за техния творчески и индустриален капитал от кадри, за иновативния подход, който приложиха към намирането на общ език с интелектуалната собственост, защото ние също участваме в учебния процес на катедрата, както и те участват в нашия учебен процес. Пожелавам успех на катедрата и на форума, поздрави организаторите и участниците проф. д-р Владя Борисова, директор на Института по творчески индустрии и бизнес.

В поздравителен адрес от името на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ нейният ръководител проф. д-р Христо Катранджиев посочи катедра „Недвижима собственост“ като пример за всеотдайност в работата и изтъкна, че да търсиш мъдрост е правилният път за сближаване на науката и бизнеса.

Зам.-ръководителят на катедра „Индустриален бизнес" доц. д-р Радко Радев изказа благодарност на катедра „Недвижима собственост“ за активното й участие в подготовка на кадри, способни да се справят с предизвикателствата в тази сфера, и за приноса й към интелектуализирането на бранша в съответствие със съвременните бизнес изисквания.

Благодарност за ползотворното научно сътрудничество с катедра „Недвижима собственост“ отправи научният секретар на катедра „Национална и регионална сигурност“ доц. д-р Нончо Димитров. Няма как да се противодейства на корупцията без професионални знания в областта на недвижимата собственост. Затова нашите две катедри вървят и към създаване на нови научни направления, заяви той.

Поздравителен адрес беше отправен и от катедра „Регионално развитие“.

Праправнукът на проф. Стефан Бобчев - г-н Константин Бобчев, управител на Смарт Консултантс, която е спомоществувател на конференцията и списанието на катедра „Недвижима собственост“, се обърна с благодарност към ректора и преподавателите от катедрата за високото ниво на образование, което е получил в катедрата, за новия научен и професионален поглед към сферата на недвижимата собственост. Той поздрави организаторите за успешното осъществяване на връзката с бизнеса и квалифицираната подготовка, която осигурява на специалистите в тази област.

13.jpg

Поздравителни адреси бяха отправени и от катедра „Икономика и управление на строителството“ на Икономическия университет – Варна, г-н Евгени Василев, управител на ARCO REAL ESTATE, г-жа Цвета Григорова от IBrokers, г-н Щилян Калчев – учредител и управител на Primo+ и др.

Прикачени файлове:

image/jpeg 1.jpg - 162 KB

image/jpeg 2.jpg - 164 KB

image/jpeg 3.jpg - 133 KB

image/jpeg 4.jpg - 211 KB

image/jpeg 5.jpg - 113 KB

image/jpeg 6.jpg - 177 KB

image/jpeg 7.jpg - 131 KB

image/jpeg 8.jpg - 170 KB

image/jpeg 9.jpg - 170 KB

image/jpeg 14.jpg - 207 KB

image/jpeg 12.jpg - 155 KB

image/jpeg 13.jpg - 160 KB

Галерия снимки от Пета научно-практическа конференция „Недвижими имоти и бизнес 2019“ ...