Катедра "Икономикс"

Обучение
Обновено: сряда, 07 април 2021 15:05

ОНС "Доктор"

Катедра "Икономикс" подготвя докторанти по специалност "Политическа икономия (Микроикономика и Макроикономика)" в следните форми на обучение:

  • редовна докторантура;
  • задочна докторантура;
  • свободна докторантура.
Настоящи докторанти:
Иванина Манчева
Форма на обучение: редовно
Констанца Гюрова
Форма на обучение: редовно
Радостина Стаменова
Форма на обучение: редовно
Антоан Шотаров
Форма на обучение: задочно
Благовест Цветков
Форма на обучение: задочно
Иван Тодоров
Форма на обучение: задочно
Моника Костадинова
Форма на обучение: задочно
Неда Мужо
Форма на обучение: задочно