Катедра "Икономикс"

Държавни изпити и Защити на Дипломни работи насрочени за месец ФЕВРУАРИ 2024 г.

петък, 02 февруари 2024 10:12

Уважаеми колеги,

Прилагаме информация относно ИЗИСКВАНИЯТА за явяване на Държавен изпит / Защита на Дипломна работа насрочени за през месец ФЕВРУАРИ 2024 г.:

1. Присъствен държавен изпит на студентите от специалностите "Макроикономика", "Икономика" и "Икономика с преподаване на английски език", в редовна форма, ОКС "Бакалавър". 

Дата на изпита: 23.02.2024 г. от 09:00 ч.
Място:  ИЦ-1 на УНСС (Препоръчително е да сте заели местата в залата до 08:45 ч., в деня на изпита)

За явяване на Държавен изпит е необходимо подаването на Заявление в срок: от началото на семестъра  29.01.2024 г. до 20.02.2024 г. в сектор "Бакалаври" - редовно обучение; и два броя снимки - паспортен формат 3,5 см./ 4,5 см. надписани с име, фамилия и факултетен номер на гърба.
 

2. Присъствена защита на Дипломни работи:

2.1. на студентите от специалност "Икономика и право", ОКС "Магистър", редовна форма на обучение.

Дата на изпита: 27.02.2024 г. от 12:00 ч.
Място:  ИСК (сградата се намира в близост до метростанция "Г.М.Димитров"), зала 205.

За явяване на защитата е необходимо:

(а) подаването на Заявление в срок: от 29.01.2024 г. до 23.02.2024 г. в сектор "Магистри" - редовно обучение; Титулна страница от Дипломната работа - с подпис на научния ръководител; оригинал и копие на Дипломата за средно образованиеи два броя снимки - паспортен формат 3,5 см./ 4,5 см. надписани с име, фамилия и факултетен номер на гърба.

(б) Депозиране на Дипломната работа (в същия срок) в катедра "Икономикс" каб.4013 - на хартиен и електронен носител (CD); както и Декларация за авторство.

2.2. на студентите от специалностите "Макроикономически политики и пазари"; "Макроикономика"; "Икономика" и "Макроикономика и финанси", ОКС "Магистър", редовна форма на обучение.

Дата на изпита: 27.02.2024 г. от 10:00 ч.
Място:  ИСК (сградата се намира в близост до метростанция "Г.М.Димитров"), зала 205.

За явяване на защитата е необходимо:

(а) подаването на Заявление в срок: от 29.01.2024 г. до 23.02.2024 г.  в сектор "Магистри" - редовно обучение; Титулна страница от Дипломната работа - с подпис на научния ръководител; оригинал и копие на Дипломата за средно образованиеи два броя снимки - паспортен формат 3,5 см./ 4,5 см. надписани с име, фамилия и факултетен номер на гърба.

(б) Депозиране на Дипломната работа (в същия срок) в катедра "Икономикс" каб.4013 - на хартиен и електронен носител (CD); както и Декларация за авторство.

3. Провеждане на държавен изпит на студентите от специалност "Икономика", дистанционно обучение - ЦДО - София и Хасково в "online" формат: m-learning.unwe.bg

ВНИМАНИЕ!!! Изпитът е в платформата на MOODLE!!! 

Трябва да се регистрирате (да влезете) в системата от университетския си профил (т.е. с университетския си имейл). Препоръчително е да проверите и студентското си положение (информация - от колегите от ЦДО), т.е. дали имате право на явяване на Държавен изпит.

Дата на изпита: 24.02.2024 г. от 10:30 ч.
Място:  m-learning.unwe.bg

За явяване на държавния изпит е необходимо в срок: от 12.02.2024 г. до 16.02.2024 г. да се подаде заявление на имейла на г-жа Калина Димитрова - имейл: [email protected], (за възникнали въпроси - тел.: 02 / 8195553)

- да се представят 2 /две/ актуални снимки паспортен формат 3,5/4,5 см., надписани с име, фамилия и факултетен номер на гърба - на място в ЦДО от 8 -16.30 ч. в работни дни или да изпратите по куриер на адрес: УНСС, Район „Студентски“, ул. „8-ми декември“ № 19, София 1700, Център за дистанционно обучение.

Конспект и Правила за Държавен изпит са налични в блога на катедрата; както и указания за разработване на Дипломна работа.

Галерия снимки от Държавни изпити и Защити на Дипломни работи насрочени за месец ФЕВРУАРИ 2024 г. ...