Катедра "Икономикс"

ПОКАНА за УЧРЕДЯВАНЕ на Алумни Клуб ИКОНОМИКА

петък, 08 декември 2023 12:30

Уважаеми колеги, възпитаници и студенти – от специалностите водени от катедра ИКОНОМИКС

ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ за учредяване на Алумни Клуб ИКОНОМИКА, към катедра ИКОНОМИКС, има честта да Ви ПОКАНИ на УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ, което ще се проведе на 12 декември 2023 г., ауд.102К на УНСС от 18:00 ч.

Галерия снимки от ПОКАНА за УЧРЕДЯВАНЕ на Алумни Клуб ИКОНОМИКА ...