Катедра "Икономикс"

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ПРЕЗ М.ФЕВРУАРИ И МАРТ 2023

събота, 21 януари 2023 11:25

Уважаеми колеги,

Прилагаме информация относно възможностите за явяване на държавен изпит и защита на дипломна работа през месеците февруари и март на 2023 г.:

1. Присъствен държавен изпит на студентите от специалностите "Макроикономика", "Икономика" и "Икономика с преподаване на английски език", в редовна форма, ОКС "Бакалавър". 

Дата на изпита: 28.02.2023 г. от 09:00
Място:  ИЦ1 на УНСС

За явяване на държавен изпит е необходимо подаването на заявление до 24.02.2023 г. 
Всички необходими документи да бъдат уточнени с администраторите на специалностите в сектор "Бакалаври" - редовно обучение. 

2. Присъствена защита на дипломни работи на студентите от специалностите "Макроикономически политики и пазари", "Макроикономика" и "Макроикономика и финанси", ОКС "Магистър", редовна форма на обучение.

Дата на изпита: 01.03.2023 г. от 10:30
Място:  зала 3031

За явяване на защитата е необходимо подаването на заявление в срок до 10.02.2023 г. 
Всички необходими документи да бъдат уточнени с администраторите на специалностите в сектор "Магистри" - редовно обучение. 


3. Провеждане на държавен изпит на студентите от специалност "Икономика", дистанционно обучение - ЦДО - София и Хасково в "online" формат.

ВНИМАНИЕ!!! Изпитът е в платформата на MOODLE!!! 

Дата на изпита: 04.03.2023 г. от 10:30
Място:  online

За явяване на защитата е необходимо подаването на заявление. 
Всички необходими документи да бъдат уточнени с администраторите на специалностите в сектор "Бакалаври" - дистанционно обучение. 


Галерия снимки от ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ПРЕЗ М.Ф ...