Катедра "Икономикс"

Успешна защита на докторска теза. Честито на д-р Иван Тодоров

четвъртък, 23 юни 2022 12:13

Уважаеми колеги,

на 16 юни 2022 г. докторант Иван Тодоров успешно защити докторската си теза - разработена с дисертационен труд на тема "Фискална политика и икономически растеж в контекста на фискалните правила", с което заслужи научната и образователна степен ДОКТОР по Политическа икономия!
Научното жури единодушно взе решение да присъди научната степен, като в същото време отчете и високата практическа приложимост на проведеното научно изследване.

Честито на доктор Тодоров, научния ръководител и катедрата!

Прикачени файлове:

image/jpeg IMG_2677.JPG - 278 KB

image/jpeg IMG_2676.JPG - 277 KB

image/jpeg IMG_2674.JPG - 298 KB

Галерия снимки от Успешна защита на докторска теза. Честито на д-р Иван Тодоров ...