Катедра "Икономикс"

ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ (поправителна сесия) ОКС "магистър"

вторник, 20 юли 2021 14:59

Уважаеми колеги,

Датата за провеждане на защити на дипломни работи (ДЗ) на студентите в ОКС „магистър“, редовна форма на обучение е 30.09.2021 г., от 10:30 ч.

 

Защитите на дипломните работи се провеждат присъствено. 

 

За явяване на ДЗ следва да се подаде Заявление, което се подава в отдел „Студенти“ – ОКС „магистър“  в срок до 10.09.2021 г. Със Заявлението следва да предоставите 2 бр.снимки (паспортен формат), Копие на титулната страница (подписана от Вас и от определеният Ви научен ръководител) и др.документи - всичко това следва да уточните с администратора на специалността в отдел "Магистри".

Готовите Дипломни работи следва да се депозират – разпечатани, подвързани и с необходимите реквизити, в Центъра за учебно-методическа и изследователска работа към катедра „Икономикс“ (каб. 4013) в срок от 08.09.21 г. до 20.09.2021 г. (вижте приложения файл с име "Дипломни работи" – в блога на катедрата, за допълнителна информация по процедурата – ако е необходимо; или звънете на в.тел.: 470 – инж.маг. Е. Лесова – адм.с-р на к-ра „Икономикс“).

 

ПРЕДВИД динамиката на ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА е възможна промяна - за която ще бъдете своевременно уведомени: моля да следите съобщенията в блога на катедрата.


От ръководството на катедра „Икономикс“

 

Галерия снимки от ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ (поправителна сесия) ОКС "магистър" ...