Катедра "Икономикс"

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ (поправителна сесия) за студентите в ДИСТАНЦИОННА форма на обучение

вторник, 20 юли 2021 14:48

Уважаеми колеги,

Датата за провеждане на държавния изпит на студентите от специалност „Икономика“, дистанционно обучение – ЦДО – София и Хасково е 02.10.2021 г. от 10:30 ч.

Студентите в ДИСТАНЦИОННА форма на обучение, полагат ДИ on-line (т.е. НЕПРИСЪСТВЕНО).

Формата на ДИ е същият, както и на редовната сесия: тестови (закрити въпроси - многовариантен избор) и два открити въпроса (от изпитния конспект).

За явяване на ДИ, следва своевременно да подадете Заявления за държавния изпит. Със Заявлението следва да предоставите 2 бр.снимки (паспортен формат) и др.документи - всичко това следва да уточните с администратора на специалността в отдел "бакалаври" (дистанционно обучение).

Моля да следите съобщенията в блога на катедрата, тъй като през м.септември (след 20.09.2021г.), ще се проведе on-line консултация (в MS TEAMS), относно предстоящия ДИ – на която можете да поставите Вашите въпроси.


За участие в изпита студентите (дистанционна форма на обучение) трябва:

  1. Да влязат в Уеб-студент;
  2. Да изберат Опция "Дипломиране";
  3. Да натиснат Бутон за Teams-среща.

 

ПРЕДВИД динамиката на ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА е възможна промяна - за която ще бъдете своевременно уведомени: моля да следите съобщенията в блога на катедрата.От ръководството на катедра „Икономикс“

 

Галерия снимки от ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ (поправителна сесия) за студентите в ДИСТАНЦИОННА форма на обуче ...