Катедра "Икономикс"

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ (поправителна сесия) за студентите в РЕДОВНА форма на обучение

вторник, 20 юли 2021 14:41

Уважаеми колеги,

ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ (ДИ) за студентите в РЕДОВНА форма на обучение се провеждат присъствено - в ТЕСТОВИ ЦЕНТЪР (САМО за студентите в РЕДОВНА форма на обучение).

Формата на ДИ е същият, както и на редовната сесия: тестови (закрити въпроси - многовариантен избор) и два открити въпроса (от изпитния конспект).

Датата за провеждане на  присъствен  държавен изпит на студентите от специалностите  „Макроикономика“, „Икономика“ и „Икономика с преподаване на английски език“, редовна форма на обучение, ОКС „бакалавър“ е 01.10.2021 г. от 10:30 ч. – в тестови център, УНСС.

За явяване на ДИ, следва своевременно да подадете Заявления за държавния изпит, което се подават в отдел „Студенти“ – ОКС „бакалавър“  в срок от 20.09.21 г. до 29.09.21 г. Със Заявлението следва да предоставите 2 бр.снимки (паспортен формат) и др.документи - всичко това следва да уточните с администратора на специалността в отдел "бакалаври" (редовно обучение).

 

Моля да следите съобщенията в блога на катедрата, тъй като през м.септември (след 20.09.2021г.), ще се проведе on-line консултация (в MS TEAMS), относно предстоящия ДИ – на която можете да поставите Вашите въпроси.

ПРЕДВИД динамиката на ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА е възможна промяна - за която ще бъдете своевременно уведомени: моля да следите съобщенията в блога на катедрата.

От ръководството на катедра „Икономикс“

Галерия снимки от ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ (поправителна сесия) за студентите в РЕДОВНА форма на обучение  ...