Катедра "Икономикс"

Успешна защита на докторска теза

сряда, 16 юни 2021 14:51

Уважаеми колеги,

на 11 юни 2021г. докторант Илия Куцаров успешно защити докторската си теза - разработена с дисертационния му труд на тема "Финансова интеграция и синхронизация на бизнес цикъла", с което заслужи научната и образователна степен ДОКТОР по Политическа икономия!

Честито на доктор Куцаров, научния ръководител и катедрата!

Прикачени файлове:

image/jpeg IMG_4747.JPG - 228 KB

Галерия снимки от Успешна защита на докторска теза ...