Катедра "Икономикс"

RSS Feed - Новини
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРЕДСТОЯЩ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ (на 02 и 03.07.2021г.)

11.5.2021 г. 9:13:42

„Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето”

23.4.2021 г. 13:01:38

Покана за научна конференция за студенти и докторанти

31.3.2021 г. 23:55:50

Алумни Клуб ИКОНОМИКА

22.3.2021 г. 16:31:37

НОВА И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит и защита на дипломни работи на студентите от специалност „Макроикономика“, „Икономика“ и „Икономика с преподаване на английски език“ , ОКС „Бакалавър“ – редовно и дистанционно обучение, както и студентите от ОКС "Магистър" през м.03.2021г.

12.3.2021 г. 15:15:30

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРЕДСТОЯЩ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

11.3.2021 г. 14:58:44

Доц. д-р Ивайло Беев, като ръководител на катедра „Икономикс“ - най-уважаваната и престижна катедра в УНСС, участва в официалната церемония, проведена на 1 март 2021г. в аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на която бяха наградени най-успешните студенти в България в ХIV-тото издание на Националния приз „Студент на годината" за 2020 г.

11.3.2021 г. 9:23:40

Успешно стартира онлайн обучението в дуалната бакалавърска програма по „Икономика с преподаване на английски език“, водена от катедра „Икономикс“ при УНСС съвместно с Университет за чуждестранни изследвания в Тиендзин (Tianjin Foreign Studies University – TFSU, Китай)

23.2.2021 г. 15:45:10

Ръководството на катедра "Икономикс" възстанови "Семинара" за подкрепа на млади учени и докторанти

16.2.2021 г. 11:42:05

И Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – м.03.2021 г. за студентите от всички магистърски специалности към катедра „Икономикс“

12.2.2021 г. 10:58:30