Катедра "Икономикс"

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРЕДСТОЯЩ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ (на 02 и 03.07.2021г.)

вторник, 11 май 2021 9:13

Уважаеми колеги,

Съгласно т.7 от Заповед №1224/05.05.2021г. на Ректора на УНСС, държавните изпити за студентите в РЕДОВНА форма на обучение се провеждат присъствено - в ТЕСТОВИ ЦЕНТЪР (САМО за студентите в РЕДОВНА форма на обучение). Датата за провеждане на  присъствен  държавен изпит на студентите от специалностите  „Макроикономика“, „Икономика“ и „Икономика с преподаване на английски език“, редовна форма на обучение, ОКС „бакалавър“ е 02.07.2021 г. от 14:00 ч.

Датата за провеждане на държавен изпит на студентите от специалност „Икономика“, дистанционно обучение – ЦДО – София и Хасково е 03.07.2021г. от 14:00 ч. Съгласно цитираната Заповед, студетите в ДИСТАНЦИОННА форма на обучение (САМО за тях) - изпита ще е on-line (т.е. НЕПРИСЪСТВЕНО).


От ръководството на катедра „Икономикс“

Галерия снимки от СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРЕДСТОЯЩ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ (на 02 и 03.07.2021г. ...