Катедра "Икономикс"

Новини от -и месец 3, 2021 година

Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие

Покана за научна конференция за студенти и докторанти

31.3.2021 г. 23:55:50 ч.

АЛУМНИ КЛУБ ИКОНОМИКС

22.3.2021 г. 16:31:37 ч.

НОВА И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит и защита на дипломни работи на студентите от специалност „Макроикономика“, „Икономика“ и „Икономика с преподаване на английски език“ , ОКС „Бакалавър“ – редовно и дистанционно обучение, както и студентите от ОКС "Магистър" през м.03.2021г.

12.3.2021 г. 15:15:30 ч.

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРЕДСТОЯЩ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

11.3.2021 г. 14:58:44 ч.

Доц. д-р Ивайло Беев, като ръководител на катедра „Икономикс“ - най-уважаваната и престижна катедра в УНСС, участва в официалната церемония, проведена на 1 март 2021г. в аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на която бяха наградени най-успешните студенти в България в ХIV-тото издание на Националния приз „Студент на годината" за 2020 г.

11.3.2021 г. 09:23:40 ч.