Катедра "Икономикс"

Обновено: четвъртък, 05 октомври 2017 12:02

Обучение

Катедра „Икономикс“ осъществява обучение по фундаментални и специални учебни дисциплини за придобиване на знания от областта на микро- и макроикономиката в рамките на ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ и ОНС „Доктор“. Учебните планове и равнището на обучение са в съответствие с изискванията и критериите на водещи европейски и световни университети.

НА ВАШЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ Е СПЕЦИАЛИЗИРАНА НАУЧНА ЛИТЕРАТУРА, КОЯТО МОЖЕТЕ ДА ПОЛЗВАТЕ - Каб. 4013.


Държавни изпити и защита на Дипломни работи

Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Catalogue преработен.docx - 93 KB