Катедра "Икономикс"

ОНС "Доктор"
Обновено: понеделник, 22 март 2021 14:21

Тематичен план по "Методология и методика на научните изследвания"

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми колеги,

наличната информация в този раздел не е актуална; тъй като на този етап катедра "Икономикс" няма отношение към провеждания докторантски курс.

За повече информация - дирекция "Наука", УНСС.

Тематичният план може да бъде изтеглен в PDF формат.