Катедра "Икономикс"

Обучение
Обновено: петък, 18 юни 2021 18:27

ОНС "Доктор"

Катедра "Икономикс" подготвя докторанти по специалност "Политическа икономия (Микроикономика и Макроикономика)" в следните форми на обучение:

  • редовна докторантура;
  • задочна докторантура;
  • свободна докторантура.
Настоящи докторанти:
Иванина Манчева; e-mail: iva.mancheva@unwe.bg
Констанца Гюрова; e-mail: k.k.gurova@unwe.bg
Радостина Стаменова; e-mail: radostina_stam@unwe.bg
Антоан Шотаров; e-mail: antoan.shotarov@unwe.bg
Благовест Цветков; e-mail: emelynn@unwe.bg
Иван Тодоров; e-mail: ivan.todorov@unwe.bg
Неда Мужо; e-mail: neda.m@unwe.bg
Димитър Здравков; e-mail: dimitar.zdravkov@unwe.bg
Антон Кушев; e-mail: anton.kushev@unwe.bg
Никол Павлова; e-mail: nikol.pavlova@unwe.bg

Защитени докторски тези:
---2021---
---2020---
---2019---
...