Катедра "Икономикс"

Специалности
Обновено: четвъртък, 20 август 2020 10:44

„Макроикономически политики и пазари“

Във второто квалификационно равнище завършилите студенти получават образователната степен „Магистър по макроикономически политики и пазари. Срокът на обучението е една година.

  • На завършилите специалисти по "Макроикономически политики и пазари"могат да се възлагат изследователски и управленски функции. С успех те могат да работят като преподаватели в университетски или други образователни институции.

    Завършилите специалност „Макроикономически политики и пазари“ могат да изпълняват стратегически и оперативни функции при управлението на бизнеса особено в сферата на инвестиционната политика, валутно-финансовите операции, разработването на оптимизационни модели, икономическото прогнозиране и др. В качеството на експерти и ръководители те могат да работят в научноизследователски и консултантски организации, специализирани агенции, финансови и банкови институции, правителствени и неправителствени, както и международни икономически организации. Особено ценни са като специалисти по проблемите (формиране и провеждане) на макроикономическата политика: фискална политика, парична политика, политика на доходите и др.

    Обучението на специалистите по "Макроикономически политики и пазари" се осъществява в пълно съответствие със съвременните тенденции в развитието на науката  и с изискванията и критериите на водещи европейски и световни университети.