Катедра "Икономикс"

Обновено: четвъртък, 08 октомври 2020 10:39

Консултационни часове

 

КОНСУЛТАЦИИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ КАТЕДРА „ИКОНОМИКС“

ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2020/2021 г.

Име, фамилия

Ден

Час

Кабинет

1.

Проф. д.ик.н. Румен Гечев

Вторник

онлайн

 16.00-17.00

4014

2.

Доц. д-р Стела Ралева

Вторник-онлайн

Сряда-присъствено

14.00-16.00

12.30-14.30

4028

3.

Доц. д-р Емилия Георгиева

Вторник-присъствено

Четвъртък-онлайн

14.00-16.00

 

10.00-12.00

4018

4.

Доц. д-р Вера Пиримова

Понеделник-присъствено

Вторник-онлайн

15.45-17.45

 

17.00-19.00

4022

5.

Доц. д-р Ваня Иванова

Вторник-присъствено

Срада-онлайн

10.30-11.30

15.00-16.00

16.00-18.00

4020

6.

Доц. д-р Мария Марикина

Вторник-онлайн

Четвъртък-присъствено

15.00-17-00

 

12.15-14.15

4021

7.

Доц. д-р Ивайло Беев

Понеделник-присъствено

Четвъртък-онлайн

15.45-17.45

 

17.45-19.45

4016

8.

Доц. д-р Теодор Седларски

Вторник и Сряда-присъствено

Петък-онлайн

11.30-12.30 и 12.15-13.15

15.00-17.00

4015

9.

Гл.ас. д-р Енцислав Харманджиев

Вторник-онлайн

Петък-присъствено

14.00-16.00

12.30-14.30 и 15.45-16.30

4019

10

Гл.ас. д-р Щерьо Ножаров

Вторник-присъствено

Понеделник-онлайн

9.00-11.00

 

10.00-12.00

4023

 

11

Гл.ас. д-р Николай Величков

Вторник-онлайн

Четвъртък и Петък-присъствено

13.30-15.30

12.15-13.15 и 14.00-15.00

 

4028

12

Гл.ас. д-р Димитър Дамянов

Понеделник-онлайн

Вторник-присъствено

12.15-14.15

 

12.15-14.15

4027

13

Гл.ас. д-р Петкан Илиев

Вторник-присъствено

Четвъртък-онлайн

14.00-16.00

 

17.00-19.00

4017

14

Гл.ас. д-р Петър Пешев

Сряда

Вторник

8.30-10.30

16.10-18.10

4022

15

Гл.ас. д-р Аника Петкова

Сряда-присъствено

 

Петък-онлайн

 

9.45-10.45 и 14.00-15.00

8.45-10.45

 

4023

16

Гл.ас. д-р Боян Иванчев

Петък-онлайн

Понеделник-присъствено

16.00-18.00

 

13.15-15.15

4019

17

Гл. ас. д-р Иван Божикин

Четвъртък-присъствено

Петък-онлайн

10.00-12.00

 

9.00-11.00

4015

18

Ас. д-р Любослав Костов

Понеделник-присъствено

Вторник-онлайн

8.00-10.00

 

9.00-11.00

4017

19

Ас. д-р Величка Николова

Сряда-присъствено

Сряда-онлайн

10.00-12.00

18.00-20.00

4021