Катедра "Икономикс"

Успешно стартира онлайн обучението в дуалната бакалавърска програма по „Икономика с преподаване на английски език“, водена от катедра „Икономикс“ при УНСС съвместно с Университет за чуждестранни изследвания в Тиендзин (Tianjin Foreign Studies University – TFSU, Китай)

вторник, 23 февруари 2021 15:45

Разглеждате снимки от Успешно стартира онлайн обучението в дуалната бакалавърска програма по „Икономика с преподаване на английски език“, водена от катедра „Икономикс“ при УНСС съвместно с Университет за чуждестранни изследвания в Тиендзин (Tianjin Foreign Studies University – TFSU, Китай)

Вижте пълен текст на Успешно стартира онлайн обучението в дуалната бакалавърска програма по „Икономика с преподаване на английски език“, водена от катедра „Икономикс“ при УНСС съвместно с Университет за чуждестранни изследвания в Тиендзин (Tianjin Foreign Studies University – TFSU, Китай)

Прикачени файлове:

image/jpeg CH-1-1.jpg - 58 KB

image/jpeg CH-1-2.jpg - 76 KB

image/jpeg CH-1-3.jpg - 51 KB

image/jpeg CH-1-4.jpg - 51 KB

image/jpeg CH-1-4.jpg - 51 KB

Галерия снимки от Успешно стартира онлайн обучението в дуалната бакалавърска програма по „Икономик ...