Катедра "Икономикс"

Преподавател от катедра "Икономикс" бе избран за председател на Комисията по икономика, инфраструктура и енергетика към ПСЮИЕ

петък, 23 май 2014 11:59

Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев съобщи новината, че народният представител проф. Румен Гечев е избран за председател на Комисията по икономика, инфраструктура и енергетика към новоучредената Парламентарна асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ).

проф. д.ик.н. Стати Статев и проф. д.ик.н. Румен Гечев

Галерия снимки от Преподавател от катедра "Икономикс" бе избран за председател на Комисията по ико ...