Катедра "Икономикс"

Първа научна студентска конференция по икономическа политика

петък, 23 май 2014 11:53

На 22.05.2014 г. в зала „Тържествена“ бе открита Първата научна студентска конференция по икономическа политика под надслов „Икономическата политика: реалности и предизвикателства“, организирана от катедра "Икономикс". Специални гости на форума бяха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, ръководител на катедра „Икономикс“ и член на УС на БНБ, и проф. д.ик.н. Румен Гечев, депутат, преподавател, директор на Университетския център по устойчиво развитие.

 

 проф. Стати Статев, гл. ас. д-р Енцислав Харманджиев и проф. Румен Гечев

Галерия снимки от Първа научна студентска конференция по икономическа политика  ...