Катедра "Икономикс"

НОВА И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит и защита на дипломни работи на студентите от специалност „Макроикономика“, „Икономика“ и „Икономика с преподаване на английски език“ , ОКС „Бакалавър“ – редовно и дистанционно обучение, както и студентите от ОКС "Магистър" през м.03.2021г.

петък, 12 март 2021 15:15
Уважаеми колеги,
на основание Заповед №703/12.03.2021г. на проф.д-р Димитър Димитров - Ректор на УНСС, предвидените:
  1. ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ - редовно и дистанционно обучение (София, Хасково), съответно на 19/03/2021г. от 10.00ч.- и на 20/03/2021г. от 11.00ч.; както и 
  2. ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ, съответно на 22/03/2021г. от 10.00ч.
ще се проведат НЕПРИСЪСТВЕНО на обявените дати и часове ON-LINE в платформата на MS Teams.
За присъединяватено си към съответния изпит, ще получите автоматично генерирано съобщение (за присъединяване) на Вашия студентски e-mail.
В случай, че в срок до 17/03/2021г. (включително) не получите такъв потвърдителен e-mail, незабавно се свържете с г-жа Елена Лесова - адм.с-р на катедра "Икономикс", тел.:(02) 8195 470

За допълнителни разяснения и уточняващи въпроси:
г-жа Елена Лесова - адм.с-р на катедра "Икономикс", тел.:(02) 8195 470
От ръководството
Прикачени файлове:

image/png Заповед 703- 12-3-2021.png - 7314 KB

Галерия снимки от НОВА И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит и защита на дипломни работи на студе ...