Катедра "Икономикс"

Ръководството на катедра "Икономикс" възстанови "Семинара" за подкрепа на млади учени и докторанти

вторник, 16 февруари 2021 11:42

Ръководството на катедра "Икономикс" възстановява "Семинара" за подкрепа на млади учени, докторанти и студенти.

На 15.02.2021г. от 18ч. се проведе първото заседание на "Семинара" на което участваха докторантите от катедрата и голяма част от нехабилитираните преподаватели. Гости бяха проф. д.ик.н. Румен Гечев и доц. д-р Теодор Седларски.

Семинара беше открит от доц. д-р Ивайло Беев-ръководител на катедра "Икономикс". Той подчерта, че тази проява е съществувала във времето когато в катедрата са присъствали имена като акад. Жак Натан, чл.-кор. Тодор Владигеров и др., като работата с младите учени трябва отново да стане постоянен акцент в академичния живот и ще бъде ангажимент на новото ръководство. В съвременната реалност и академичната конкуренция именно качеството на научната дейност и развитието на младите учени имат решаващо значение за поддържане на високия авторитет на катедрата и на УНСС.

Докторант Неда Мужо представи опита си от съвместната българо-белгийска докторантска програма и изискванията към докторантите в белгийските университети.

Докторант Радостина Стаменова представи проект на рецензия на проекта на дисертация на един от своите колеги и демонстрира високите възможности на докторантите към катедрата да участват активно в научната дейност.

По представените доклади имаше оживени дискусии и изслушвания. Общата оценка е за полезността и необходимостта от такова събитие.

Прикачени файлове:

image/jpeg 1-846756.jpg - 76 KB

image/jpeg 1-39478754.jpg - 74 KB

image/jpeg 945784575.jpg - 187 KB

Галерия снимки от Ръководството на катедра "Икономикс" възстанови "Семинара" за подкрепа на млади  ...