Катедра "Икономикс"

Научна студентска конференция „Икономическа политика – реалности, перспективи и предизвикателства“

вторник, 22 май 2018 14:16

     Много добър атестат за катедра „Икономикс“ е организирането на петата научна студентска конференция на тема „Икономическа политика – реалности, перспективи и предизвикателства, заяви проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС и ръководител на катедра „Икономикс“, при откриването на форума, който се проведе с подкрепата на Студентския съвет.

   Пет години са достатъчни, за да сме сигурни, че тази традиция ще се развива и утвърждава, защото засяга най-проблемните области, наречени икономически политики, каза проф. Статев.  Голямата дилема при прилагането на тези политики е кой носи отговорността, която още от времето на Аристотел политиците редовно прехвърлят върху икономистите. Силата на добрите макроикономисти и микроикономисти, на финансистите и пр. е да разбират от всичко в икономическата сфера, за да са ефективни, подчерта той.

   Трябва да сте горди, че учите в Общоикономическия факултет. Винаги търсете истината. Кадрите на УНСС много бързо се изстрелват в орбитата на управлението на процеси и хора, обърна се ректорът към студентите и им пожела да генерират все повече идеи.

   Зам.-ректорът по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционното обучение и зам.-ръководител на катедра „Икономикс“ доц. д-р Стела Ралева насърчи студентите да продължават обучението си в сектора икономическа политика – една сложна материя, която изисква сериозни знания. Предполага се, че вие ще провеждате, най-малкото ще бъдете съпричастни към икономическата политика, обърна се тя към студентите. Пожелавам ви да не бъдете странични наблюдатели, да не сте хора, които само консумират и критикуват, а да станете част от процесите. Начинът това да се случи е да се готвите упорито по време на бакалавърската и магистърската степен, да  станете докторанти, да участвате като анализатори на процесите, а защо не и министри, заяви доц. Ралева.

   Деканът на Общоикономическия факултет доц. д-р Лилия Йотова призова студентите да не се отказват и да продължават да се образоват, дори когато завършат. Ще се сблъсквате с предизвикателства, които ще налагат повече знания. Не спирайте дотук, призова тя.

   Идеите, генерирани на форума, ще бъдат събрани в е-сборник и това ще се смята за първа публикация на студентите с предложения, съобщи гл. ас. д-р Енцислав Харманджиев, преподавател в катедра „Икономикс“. 

   Председателят на Студентския съвет Кристиян Маджуров благодари на ръководството за подкрепата на научната конференция. 

Галерия снимки от Научна студентска конференция „Икономическа политика – реалности, перспективи и  ...