Катедра "Счетоводство и анализ"

Новини от -и месец 4, 2021 година

Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие

Ректорът посрещна председателя на Института на дипломираните експерт-счетоводители

26.4.2021 г. 09:31:04 ч.

УНСС и Прокуратурата на Република България сключиха меморандум за сътрудничество

21.4.2021 г. 15:45:16 ч.

На 20.04.2021 Партньорите от Deloitte България изнесоха майсторски клас пред студенти от ФСФ на тема „МСФО 9 „Финансови инструменти”

21.4.2021 г. 13:41:28 ч.

На 13.04.2021 Партньорите от Deloitte България изнесоха майсторски клас пред студенти от ФСФ на тема „МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти"

15.4.2021 г. 08:39:56 ч.

На 12.04.2021 Партньорите от КПМГ България запознаха студенти с нова инициатива, насочена към студенти , които искат да се развиват в сферата на одита – Триатлон за таланти за младши одитори.

15.4.2021 г. 08:38:51 ч.

На 6.04.2021 Партньорите от Deloitte България изнесоха майсторски клас пред студенти от ФСФ на тема „МСФО 16 „Лизинг – Основни ефекти“

8.4.2021 г. 08:34:50 ч.

На 16.03. 2021 Deloitte България представи пред студенти от ОКС Бакалавър, специалностите "Счетоводство" и "Финанси" възможностите за кариерно развитие

8.4.2021 г. 08:28:25 ч.