Катедра "Счетоводство и анализ"

Конкурс за мобилност на студенти и докторанти по програма Еразъм+ за 2017-2018 учебна година

петък, 17 февруари 2017 13:41

Уважаеми колеги,

 

Във връзка с предстоящото обявяване на конкурс за мобилност за обучение на студенти и докторанти по програма Еразъм+, от УЦМСП се обръщаме към Вас с молба до 25.02. 2017г. да предложите на вниманието на докторантите подходящи места за мобилност.

 

На нашата интернет страница сме публикували списък с университети – партньори по програма Еразъм+:

http://www.unwe.bg/mobility/bg/pages/105/%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82%d0%b8.html

 

Бихме се радвали, ако успеете да популяризирате възможностите за обучение на докторантите в рамките на мобилност по програма Еразъм+.

Ако някой докторант прояви интерес към конкретно място, моля в срок до 25.02. да ни уведомите в каб. 1003 или на e-mail : erasmus@unwe.bg  .

 

доц. д-р Екатерина Тошева

Институционален координатор по програма “Еразъм+”

                                                                                                                                                                    

 

Erasmus Office
University of National and World Economy
Studentski Grad "Hristo Botev"
, 1700 Sofia
Tel.: +359 2 8195 389
E-mail:
erasmus@unwe.bg

 

Reception hours :

Monday,Wednesday,Thursday  - 09:00-11:00 ; 13:30-15:00

Tuesday – 09:00-11:00

Friday – non receiving day

 

Галерия снимки от Конкурс за мобилност на студенти и докторанти по програма Еразъм+ за 2017-2018 у ...