Катедра "Счетоводство и анализ"

Обучение в електронна среда – вашите въпроси и препоръки

неделя, 29 март 2020 18:39 /
Начало:
Край:
неделя, 24 май 2020
Място:
Подробности:

 

Уважаеми студенти и докторанти,

В условията на обявеното извънредно положение на територията на Р.България ръководството и академичният състав на катедра „Счетоводство и анализ“ полагат всички усилия, за да гарантират високото качество на вашето обучение в електронна среда. Изпълнението на тази мисия е ангажиментът ни към вас и нашата отговорност към обществото. Ето защо, мнението ви е наистина важно. Можете да отправяте своите въпроси и предложения, свързани с образователния процес, на schetov@unwe.bg.

 

Проф. д-р Снежан Башева,
Ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“