Катедра "Счетоводство и анализ"

МАЙСТОРСКИ КЛАС ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ НА ТЕМА: "ГОЛЯМАТА ПРОМЯНА-МСФО 16 ЛИЗИНГИ"

сряда, 27 март 2019 8:16 /
Начало:
четвъртък, 04 април 2019 9:00
Край:
четвъртък, 04 април 2019 12:00
Място:
зала 2032А на УНСС
Подробности:
 
 
На 04 април 2019 г. от 9,00 часа в зала 2032А на УНСС ще се проведе Майсторски клас за студенти и докторанти на тема "Голямата промяна - МСФО 16 Лизинги".
Лектор:Боряна Тодорова
Старши мениджър
Финансово-отчетно консултиране
 
Боряна  Тодорова е магистър, счетоводство и контрол и почетен член на Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители, Великобритания (FCCA).
 
Професионален опит
Индустриите, в които Боряна Тодорова има значително участие включват опит в сферата на публичния сектор, енергетиката, технологиите, медии, индустриални и потребителски продукти, производството, търговията и услугите. Тя притежава изключителен опит и организационни умения придобити през над 12 годишния й професионален опит в областта на одита и счетоводството. Тя притежава и силни аналитични умения натрупани през годините опит в сферата на банките и одита.
 
Боряна Тодорова е асоцииран лектор в EY Академия за бизнес, Варшава, Полша, специализирана в Международните стандарти за финансово отчитане и широк набор от други финансови курсове. Тези обучения са организиране в редица страни в Европа, Близкия изток и България.
 
Боряна Тодорова има богат опит като лектор във вътрешни и външни  обучения по Международните стандарти за финансово отчитане, счетоводство, одит, финанси за не финансисти и най-добри практики в тези области.