Катедра "Счетоводство и анализ"

Студенти от УНСС получиха стипендии от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС)

четвъртък, 14 април 2022 8:13

Студентите от УНСС Ива Иванова и Амелия Филипова получиха стипендии, учредени на името на председателите на ИДЕС – проф. д-р Димитър Добрев и проф. д-р Станчо Чолаков. Наградите се дават на студенти, отличаващи се с високи академични успехи, участия в национални и международни форуми със самостоятелни доклади и извоювани постижения и отличия.

Председателят на ИДЕС Бойко Костов връчва наградата на името на проф. д-р Димитър Добрев на Ива Иванова, студентка в специалност „Счетоводство, финансов контрол и финанси“ с преподаване на английски език
Амелия Филипова, студентка в специалност „Счетоводство и бизнес анализ“ получи стипендията на името на проф. д-р Станчо Чолаков

На тържествената церемония в залата на ИДЕС проф. д-р Снежана Башева, член на УС на ИДЕС и ръководител на катедра Счетоводство и анализ" в УНСС, заяви: Присъстваме на едно много хубаво събитие. Инициативата за учредяването на тези две стипендии беше на Управителният съвет на ИДЕС. Те са на името на двама от най-елитните председатели на нашата институция - проф. д-р Димитър Добрев и проф. д-р Станчо Чолаков. Връчването на тези стипендии отправя три сигнала към обществеността. От една страна, ИДЕС като институция показва, че иска да привлече най-добрите, най-можещите, най-знаещите студенти, финансирайки тяхното обучение. От друга страна, УНСС като победител в този конкурс показва, че програмите, които се предлагат на студентите в университета, са най-добрите. Третият сигнал е, че самите студентите, които се явиха на този конкурс показват, че имат желание да работят в областта на одита и да посветят своя живот на тази професия“.

Проф. д-р Снежана Башева

Проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики на УНСС, поздрави участниците в събитието и подчерта „За мен е изключително удоволствие да съм тук сред вас, като израз на добрите взаимоотношения между Университета за национално и световно стопанство и Института на дипломираните експерт счетоводители. Поводът е наистина много хубав, а именно награждаване на двама наши студенти. Отличените студенти трябва да бъдат горди, защото са първите, които получават стипендиите, учредени от Управителния съвет на ИДЕС и то на името на двама от най-титулуваните дипломирани експерт-счетоводители. Добрите взаимоотношения между УНСС и ИДЕС датират от доста дълго време и данни от края на миналата година сочат, че половината от новите дипломирани експерт счетоводители са завършили Финансово-счетоводния факултет на нашия университет, което е атестат за високото качество на обучението и за това, че ИДЕС оценява това качество като признава голяма част от изпитите, които нашите студенти полагат в университета“.

Проф. д-р Цветана Стоянова

„Студентите, на които ще бъдат връчени тези първи две стипендии, които ние учредихме трябва да се гордеят“, каза Бойко Костов и допълни: „проф. д-р Димитър Добрев освен председател на ИДЕС е вторият ректор на УНСС и може би първият българин, който е защитил дисертация по счетоводство в Германия. Той има огромни заслуги за развитието, както на теорията, така и на практиката в нашата страна и не случайно се води патриарх на счетоводната мисъл в България. Проф. д-р Станчо Чолаков е вторият председател на ИДЕС, той е бил също така ректор на Икономическия университет във Варна, бил е министър на финансите и управител на БНБ - и двамата са изключителни личности за епохата си, големи професионалисти. Нашата идея е да популяризираме тези две личности и да покажем с учредяването на тези две стипендии нашето отношение към висшето образование по счетоводство и одит като да подпомогнем студентите, които показват отлични резултати в тази област, а също така, връчвайки им тези стипендии да ги мотивираме кариерно да се ориентират към одиторската професия, която е върха на счетоводната професия като ниво на професионализъм.

Бойко Костов

Галерия снимки от Студенти от УНСС получиха стипендии от Института на дипломираните експерт-счетов ...