Катедра "Счетоводство и анализ"

Онлайн събитие на Световната банка, което ще се проведе на 24 февруари 2022 г. /четвъртък /от 18:30 до 20 ч. българско време.

четвъртък, 03 февруари 2022 9:05 /
Начало:
четвъртък, 24 февруари 2022 18:30
Край:
четвъртък, 24 февруари 2022 20:00
Място:
онлайн
Подробности:
Онлайн събитие на Световната банка, което ще се проведе на 24 февруари | четвъртък от 18:30 до 20 ч. българско време.
Събитието ще даде възможност на студентите и завършилите да се информират не само относно глобалните стажантски програми на Банката и програмите: the Smart Tech Program, the Junior Professional Associates Program (JPA), the Young Professionals Program (WBG YPP), но и за дейността на Центъра за споделени услуги на Групата на Световната банка в България и по-конкретно дейността на отдел „Информационни и технологични решения“.
 
Атанас Димитров
директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МЦРК) на
Университета за национално и световно стопанство 
1700 София, район „Студентски“, ул. „8-и декември“ 19, каб. 1008
тел.: 02 8195 278