Катедра "Счетоводство и анализ"

Защита на магистърски тези за ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение, спец. "Счетоводство и контрол" РЦДО гр. Хасково на 16.10.2021 г.

петък, 26 февруари 2021 9:59 /
Начало:
събота, 16 октомври 2021 10:00
Край:
събота, 16 октомври 2021 14:00
Място:
онлайн
Подробности:

Защитата на магистърските тези за ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение РЦДО гр. Хасково, ще се проведе онлайн на 16 октомври 2021 г. от 10.00 ч.