Катедра "Счетоводство и анализ"

Защита на магистърски тези за ОКС "Магистър", спец. "Счетоводство и контрол" дистанционна форма на обучение - ЦДО гр. София ще се проведе на 13 и 14 октомври 2021 г.

петък, 26 февруари 2021 9:54 /
Начало:
сряда, 13 октомври 2021 10:00
Край:
четвъртък, 14 октомври 2021 14:00
Място:
зала 1039-А
Подробности:

Защитата на магистърските тези за специалност "Счетоводство и контрол" - ЦДО гр. София, ще се проведе присъствено на 13 и 14 октомври 2021 г. от 10.00 ч. в зала 1039-А.