Катедра "Счетоводство и анализ"

Защита на магистърски тези за ОКС "Магистър" редовна форма на обучение ще се проведе на 24, 25 и 28 юни 2021 г.

петък, 26 февруари 2021 9:49 /
Начало:
четвъртък, 24 юни 2021 10:00
Край:
понеделник, 28 юни 2021 13:00
Място:
зала 1039-А
Подробности:

Защитата на магистърските тези за спец. "Счетоводство" и спец. "Счетоводство" със специализации:

"Финансова отчетност", "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" и "Счетоводство и бизнес анализ" ОКС "Магистър" редовна форма на обучение, ще се проведе присъствено на 24 , 25 и 28 юни 2021 г. от 10.00 ч. в зала 1039-А.

На 24.06.2021 г., ще се проведе защитата на магистърски тези на спец. "Счетоводство" със срок на обучение - 1.5 г.

На 25.06.2021 г., ще се проведе защитата на магистърски тези на спец. "Счетоводство" със срок на обучение- 1 г.

На 28.06.2021 г., ще се проведе защитата на магистърски тези на спец. "Счетоводство" със специализации: "Финансова отчетност", "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор", "Счетоводство и бизнес анализ"

До 09.06.2021 г. магистърските тези трябва да бъдат изпратени по имейлите до научните ръководители за одобрение.

Краен срок за предаване на одобрените магистърски тези в кабинет 1040 - до 11.06.2021 г. вкл.

Важно!

Изискванията за представяне на магистърските тези в готов вид са следните:

1. Магистърските тези трябва да бъдат предадени в кабинет 1040 най-късно до 11.06.2021 г. на хартиен и електронен носител заедно с молба за явяване на защита и декларация за авторство. Молбата и декларацията може да изтеглите от  сайта на катедра "Счетоводство и анализ" , в ляво кликвате на ОКС "Магистър"  и след това  Защита на магистърски тези и ще ги намерите. Може също така да ги получите и в кабинет 1040

2. Електронния носител трябва да бъде надписан с трите имена на дипломанта, факултетния номер, темата и научния ръководител.

Рецензиите на магистърските тези може да получите в кабинет 1040 на 21.06.2021 г.от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 .

СЛЕД ПРЕДСТАВЯНЕТО НА МАГИСТЪРСКАТА ТЕЗА  В КАБИНЕТ 1040

Задължително  до 11.06.2021 г. всеки студент, проверява в отдел „Студенти-Магистър“ своето студентско положение (взети ли са всички семестриални изпити, внесени ли са оценките от изпитите в главната книга и т.н.). и

ПРЕДСТАВЯ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

1. Копие от заглавната страница на магистърската теза .

2. Снимки на дипломанта (размер 45/35 мм) - 2 бр.;

3. Студентска книжка с печат от библиотеката на УНСС, който удостоверява, че студентът не дължи книги;

4. Диплома за средно образование;

5. Диплома за висше образование.

ВНИМАНИЕ: Студенти, непредставили посочените документи в срок, не се допускат до защита!