Катедра "Счетоводство и анализ"

Докторантски изпити

сряда, 16 декември 2020 13:56 /
Начало:
понеделник, 25 януари 2021 10:00
Край:
понеделник, 25 януари 2021 14:00
Място:
зала 1039 и зала 1039А
Подробности:

 На 25.01.2021 г. /понеделник/ от 10.00 ч. в зала 1039 ще се проведе докторански изпит ПРИСЪСТВЕНО по дициплината "ТЕОРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО" на докторант Димитринка Кирилома Урумова-Лунин с научен ръководител доц. д-р Диана Димитрова Петрова.

 

На 25.01.2021 г. /понеделник/ от 12.00 ч. в зала 1039А ще се проведе докторански изпит ПРИСЪСТВЕНО по дициплината "РЕФЕРАТ ПО ТЕМАТА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД " на докторант  с научен ръководител доц. д-р Бойка Николова Брезоева.

Тема на дисертационния труд:.„Теоретико  - методологически и практически аспекти на прилагането на креативно счетоводство и управление на печалбите във финансовите отчети“.